Checkbiz är experter på företagS- och konsumentdata!

Data finns det gott om här i världen, men vilken information är relevant för just din verksamhet?

Vi förädlar data och ger insikt som driver lönsamma affärer. Vi hjälper kunder att nå ut till sin specifika målgrupp, skapa engagemang och nå finansiell framgång oavsett vilka utmaningar ni står inför. 

Boka ett Teams-möte API för utvecklare

Se vad vi gör på Checkbiz

Våra Tjänster

Hur ska du på bästa sätt nyttja den information som finns för att få maximal effekt? Med marknadens bredaste databas bidrar vi med innovation, kunskap och datadrivna lösningar för att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sitt arbete. Vi bidrar med tillväxt i flertalet branscher och underlättar vardagen för bl.a. utvecklare, säljare, rekryterare och journalister.

Vilka framtidsutmaningar står just din verksamhet inför?

Ta kontakt med oss

BRANSCHER VI FÖRSER MED DATA

E-handel/detaljhandel

Försäkringsbolag

Tjänsteföretag

Finansbolag

Inkassobolag

Journalister

Telekombolag

Givarorganisationer

Marknadsbolag