API

Med vårt REST API  kan du integrera person- och företagsinformation från både Sverige och Norge direkt i ditt system, portal eller webbshop. På så sätt har du alltid aktuell och uppdaterad information och era medarbetare behöver inte lägga tid på att leta information eller utföra manuella kontroller.

En integration kan bland annat användas till att:

  • Effektivisera flödet och hämta information genom att integrera från fler olika datakällor
  • Förbättra processer genom att ha rätt data i era system
  • Verifiera att ni har aktuell information i ert kundregister
  • Minimera risken för felregistrering
  • Underlätta för era kunder och integrera person och företagsuppgifter i en snabbkassa
  • Verifiera att ni gör affärer med rätt person eller företag
  • Hämta firmatecknare vid avtalshantering
  • Förenkla registrering i er kundklubb eller portal för era medlemmar

 

“Checkbiz har bra tjänster, enkel integration, korta beslutsvägar och hjärtat på rätta stället! Tack för ert stöd till Hello World!” 

Ulrika Dellby, Styrelseordförande, Hello World! Ideell Förening

Marknadsinformation

Vilka är era bästa kunder idag? Vilka kommer vara era bästa kunder imorgon? Behöver ni hitta nya målgrupper att bearbeta?

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag hitta nya potentiella kunder oavsett om det gäller B2B eller B2C. Med hjälp av vår företags- och konsumentinformation, samt er kunskap om er målmarknad, selekterar vi fram nya prospekt. Beroende på hur ni vill kontakta företagen eller personerna kompletterar vi med relevant information.

Vi gör också analyser av nuläget för att ni skall få god bild av vilka som är era kunder idag, vilka som är era bästa kunder idag och vilka kunder ni bör bearbeta framåt.

 

Registervård & Avisering

Ca 350 000 personer byter adress och ca 170 000 personer ändrar telefonnummer varje år.
Oavsett om ni har ett kund-, leverantörs- eller medlemsregister är det er skyldighet som Personuppgiftsansvariga att hålla ert register uppdaterade och aktuella.

Genom att ha ett uppdaterat kundregister sparar ni  både tid och pengar, minimerar manuell hantering, samt slipper skicka felaktig information till era kunder.

Med ett uppdaterat kundregister behöver inte era kunder kontakta er när de flyttar eller byter namn utan ni ligger steget före!

Registervård

Skickar ni reklam, fakturor eller information till era kunder? Saknar ni ett komplett kundregister? För att säkerställa att er information kommer fram är det viktigt att ha ett uppdaterat CRM. Vi kan både personnummersätta, telefonnummersätta och uppdatera era register med namn, adress, status samt telefon. Vi kan hjälpa er att uppdatera ert kundregister en enstaka gång eller löpande.

Avisering

För att hålla ert kundregister uppdaterat med korrekt information, har ni möjlighet att avisera ert kundregister. Dvs ni får reda på när en förändring sker. Vi kan avisera på namn, adress, status (avliden, utvandrad) och telefonnummer.

 

Registeranalys

Hur hanterar du dina kund-, leverantörs – och medlemsregister idag? Nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa er?

Vi erbjuder en kostnadsfri registeranalys av hela ditt kundregister (konsument). Med en registeranalys kan vi berätta vilken information som behöver uppdateras och vilken information som stämmer. Du kan på ett enkelt sätt komma fram till vilka processer gällande ditt kundregister du behöver se över på ditt företag och vilka som fungerar. För att följa GDPR som trädde i kraft i maj 2018 har du skyldighet att hålla ert register uppdaterat.

SMS-kommunikation

Kommunicera effektivt med dina kunder. SMS blir allt viktigare för olika servicetjänster så som; bank, tandläkare, bokningar och inte minst som kampanjverktyg. SMS är otroligt snabbt, effektivt, pålitligt och klarar affärskritiska -eller samhällsviktiga behov.
I en kundklubb kan du effektivt och billigt skicka sms till dina medlemmar. Du kan administrera dina utskick och se statistik i realtid via en webbportal. Vi stödjer också API-anslutningar som gör mer avancerade lösningar möjliga.

Digitala kuponger

Digitala kuponger är ett effektivt och säljdrivande verktyg som gör att du når nya konsumenter samt ökar din merförsäljning till befintliga kunder. Speciellt i kombination av våra övriga tjänster.

Digitala kuponger är ett perfekt alternativ när du ska lansera en ny produkt, bygga lojalitet eller när du vill erbjuda VIP-kunder en specifik produkt via din kundklubb.

Analys

Vill du veta hur en ”typisk kund” ser ut hos er?
Oavsett om det gäller företag eller konsument så kan vi identifiera gemensamma kännetecken på era mest lönsamma kunder till att hitta vilka kunder som kostar mest tid att bearbeta.
Genom prediktiv analys kan vi hjälpa er att tidigt identifiera de kunder som har störst potential men även vilka som löper störst risk att säga upp sina avtal. Utgångspunkten för oss är att gräva där ni står, dvs. hur kan ni öka försäljningen på befintliga kunder i kombination med lönsam nykundsbearbetning.

Facebookkampanj

För att man som ett företag ska överleva bör man synas. Det bästa sättet att synas idag är på sociala medier. Det är där som människor spenderar en stor del av sin tid. Ni har med andra ord störst möjlighet att nå ut till era potentiella kunder och prospekts via Facebook. Facebook arbetar intensivt med målinriktad annonsering, detta innebär att er annons med stor sannolikhet kommer att nå dem som ni vill att de ska nå.

Vill ni ha hjälp med att skapa en framgångsrik kampanj på Facebook?  Vi kan via urvalskriterier och er kunskap nå ut till rätt målgrupp på Facebook. Vi kan annonsera till era befintliga kunder samt bearbeta nya prospekt.

Kundklubb

Vårt synsätt är att om alla gör likadant bör man hitta nya alternativa sätt att driva sin verksamhet. Antingen leder ett företag utvecklingen eller så följer man utvecklingen.
Ett exempel på ett projekt vi är delaktiga i var att ta fram en ny kundklubbslösning åt ett företag. Vi tog fram ett Admingränssnitt och en APP för kunden, där de vill kommunicera erbjudanden till sina medlemmar främst via en app. De ville ha ett rent och enkelt system utan massa inbyggda extrafunktioner som inte används.

Adress

Huvudkontor:
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal

Försäljningskontor:
Sveavägen 66
111 34 Stockholm

Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö

Org-nr: 556821-3804

E-post & Telefon:

info@checkbiz.se
031 67 38 05

logga checkbiz
swedma-logga

Checkbiz är återförsäljare av NIX