Marknadsdata

Vilka är era bästa kunder idag? Vilka kommer vara era bästa kunder imorgon? Behöver ni hitta nya målgrupper att bearbeta?

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag hitta nya potentiella kunder oavsett om det gäller B2B eller B2C. Med hjälp av vår företags- och konsumentinformation, samt er kunskap om er målmarknad, selekterar vi fram nya prospekt. Beroende på hur ni vill kontakta företagen eller personerna kompletterar vi med relevant information.

Vi gör också analyser av nuläget för att ni skall få god bild av vilka som är era kunder idag, vilka som är era bästa kunder idag och vilka kunder ni bör bearbeta framåt.

Jag vill veta mer!

Registervård & Avisering

Ca 350 000 personer byter adress och ca 170 000 personer ändrar telefonnummer varje år.
Oavsett om ni har ett kund-, leverantörs- eller medlemsregister är det er skyldighet som Personuppgiftsansvariga att hålla ert register uppdaterade och aktuella.

Genom att ha ett uppdaterat kundregister sparar ni  både tid och pengar, minimerar manuell hantering, samt slipper skicka felaktig information till era kunder.

Med ett uppdaterat kundregister behöver inte era kunder kontakta er när de flyttar eller byter namn utan ni ligger steget före!

Registervård

Skickar ni reklam, fakturor eller information till era kunder? Saknar ni ett komplett kundregister? För att säkerställa att er information kommer fram är det viktigt att ha ett uppdaterat CRM. Vi kan både personnummersätta, telefonnummersätta och uppdatera era register med namn, adress, status samt telefon. Vi kan hjälpa er att uppdatera ert kundregister en enstaka gång eller löpande.

Avisering

För att hålla ert kundregister uppdaterat med korrekt information, har ni möjlighet att avisera ert kundregister. Dvs ni får reda på när en förändring sker. Vi kan avisera på namn, adress, status (avliden, utvandrad) och telefonnummer.

 

Checkbiz API är ett modernt, stabilt och lätt-integrerat REST-API som innehåller allt du behöver för att skapa nya och innovativa tjänster i ditt system, portal eller webbshop. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar där du själv väljer vilka uppgifter du vill hämta anpassat till just dina behov. Vi har kvalitetssäkrad data från både Sverige och Norge.

Till vårt API