Ekonomi

Hur går det för dina kunder?

Adressuppgifter är en färskvara! Under 2020 skedde det över 1,6 miljoner flyttar i Sverige, det innebär att nästan 16% av alla personer hade en adressförändring. Att skicka brev eller andra försändelser till fel adress innebär inte bara en onödig kostnad det är tär även på vår miljö.

Vi erbjuder ett flera olika lösningar för att hämta ut adressuppgifter på nya kunder eller för att uppdatera befintliga. Det går även att bevaka personer så att ni löpande får uppdatering på de som ändrats. Vår persondatabas uppdateras dagligen och via det moderna api gränssnitt med mycket hög tillgänglighet kan ni enkelt bygga en koppling.

Svaret går självklart att kombinera med flera av våra andra företagsdata apier så att ni kan få med andra uppgifter i svaret som tre års bokslut, styrelse, koncern, verklig huvudman och mycket mer.

Bokslutsuppgifter i svaret?

Grund

 • Omsättning
 • Resultat efter finansnetto
 • Omsättningstillgångar
 • Anläggstillgångar
 • Eget kapital
 • Obeskattade reserver
 • Balansomslutning
 • Rörelseresultat
 • Årets resultat
 • Aktiekapital
 • Summa långfristiga skulder
 • Summa kortfristiga skulder
 • Kassalikviditet
 • Soliditet
 • Vinstmarginal Omsättningsförä
 • ndring Omsättning/anställd
 • Antal anställda

Utökade

 • Innehåller en komplett balans och resultaträkning
 • Nyckeltal
 • 1 – 3 års historik

Snabbkassa

Vill ni förenkla registreringen på er websida eller öka konverteringen i webbshop? Då bör ni lägga till en hämtning av namn och adressuppgifter i kassan/formuläret. Det går även att hämta ut adresserna till alla arbetsställen

Utöver att förenkla processen minskar det även riskerna för bedrägerier eftersom ni då även får en kontroll på att det är en leverans till korrekt adress.

För KontorsnissenGå till vår sample sida

Prova smaka gärna informationen i vårt api på vår samplesida. Inga förkunskaper krävs

{
  "responseCode": "Ok",
  "responseMessage": "",
  "keyNumbers": {
    "financialPeriod": "2020-01-01 - 2020-12-31",
    "cashLiquidity": 97.569999999999993,
    "solidity": 7.7000000000000002,
    "margins": 1.6899999999999999,
    "turnoverchange": 25.27,
    "turnoverPerEmployee": 4616.5699999999997,
    "salaryPerEmployee": 0,
    "numberOfEmployees": 7
  },
  "economicBasicList": [
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2020-01-01 - 2020-12-31",
      "turnover": 32316,
      "resultAfterNetBalance": 517,
      "turnoverAssets": 6775,
      "establishmentAssets": 2430,
      "privateCapital": 518,
      "untaxedReservs": 245,
      "balanceCover": 9206,
      "operatingProfit": 531,
      "netIncome": 278,
      "shareCapital": 100,
      "totalLongTermLiabilities": 1500,
      "totalShortTermLiabilities": 6944
    },
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2019-01-01 - 2019-12-31",
      "turnover": 25798,
      "resultAfterNetBalance": 64,
      "turnoverAssets": 6482,
      "establishmentAssets": 3041,
      "privateCapital": 240,
      "untaxedReservs": 99,
      "balanceCover": 9523,
      "operatingProfit": 174,
      "netIncome": -9,
      "shareCapital": 100,
      "totalLongTermLiabilities": 746,
      "totalShortTermLiabilities": 8439
    },
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2018-01-01 - 2018-12-31",
      "turnover": 18523,
      "resultAfterNetBalance": 37,
      "turnoverAssets": 3053,
      "establishmentAssets": 2214,
      "privateCapital": 248,
      "untaxedReservs": 55,
      "balanceCover": 5268,
      "operatingProfit": 98,
      "netIncome": 9,
      "shareCapital": 100,
      "totalLongTermLiabilities": 0,
      "totalShortTermLiabilities": 4965
    }
  ],
  "economicExtendedList": [
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2020-01-01 - 2020-12-31",
      "financialNetLength": "12",
      "redType": null,
      "accountantComment": null,
      "accountantCommentText": null,
      "bristkod": null,
      "bristkodText": null,
      "utdelningskod": null,
      "utdelning": 0,
      "netSalesAndProfitSettlementInvoices": 32221,
      "costOfGoodsSold": null,
      "grossProfitOrGrossLoss": null,
      "costOfSales": null,
      "administrativeCosts": null,
      "costOfRD": null,
      "itemsAffectingComparabilityPostRr2": null,
      "otherOperatingIncomeRr2": null,
      "otherOperatingExpenses": null,
      "changeInInventory": null,
      "workPerformedOwnAccount": 0,
      "otherOperatingIncomeRr1": 95,
      "rawMaterialsAndConsumables": null,
      "merchandise": 0,
      "otherExternalExpenses": 5287,
      "personnelCosts": 7535,
      "depreciation": 651,
      "itemsAffectingComparabilitypostRr1": null,
      "otherOperatingExpensesRr1": 0,
      "operatingProfit": 531,
      "resultatFranAndelarIKoncernOchIntresseforetag": 0,
      "interestIncomeFromGroupCompanies": 0,
      "externalInterestIncome": 13,
      "otherFinancialInterestIncome": 0,
      "interestExpensesToGroupCompanies": 25,
      "externalInterestExpenses": 1,
      "otherFinancialExpenses": 0,
      "nonRecurringFinancialItems": 0,
      "profitAfterFinancialIncomeAndExpenses": 517,
      "extraordinaryIncome": 0,
      "extraordinaryExpenses": 0,
      "groupContribution": 0,
      "shareholdersContribution": null,
      "appropriations": -146,
      "tax": 93,
      "minoritetsintrSamtVinstForlIDotterbolForForvarv": null,
      "netIncome": 278,
      "subscribedUnpaidCapital": 0,
      "capitalisedExpenditureRD": 0,
      "patentsAndLicenses": 40,
      "goodwill": 2250,
      "otherIntangibleAssets": 0,
      "totalIntangibleAssets": 2290,
      "landAndBuildings": 0,
      "machines": 0,
      "inventory": 140,
      "machinesAndInventory": 0,
      "otherTangibleFixedAssetsNoneDepreciable": null,
      "otherTangibleFixedAssetsDepreciable": 0,
      "sumTangibleAssets": 140,
      "investmentsInSubsidiariesAndAssociates": 0,
      "currentReceivablesFromGroupAndAssociatedCompanies": 715,
      "loansToShareholderAndRelatedParties": 0,
      "otherFinancialFixedAssets": 0,
      "sumFinancialFixedAssets": 0,
      "sumFixedAssets": 2430,
      "workInProgressOnBehalfOfOthers": 0,
      "otherInventories": 0,
      "totalInventories": 0,
      "accountsReceivable": 3001,
      "receivablesAtGroupAndAssociatedCompanies": 0,
      "otherCurrentReceivables": 129,
      "sumCurrentReceivables": 3845,
      "totalShortTermInvestments": 0,
      "totalCashAndCashEquivalents": 2930,
      "totalCurrentAssets": 6775,
      "totalAssets": 9206,
      "shareCapital": 100,
      "sharePremiumReserve": 0,
      "revaluationReserve": 0,
      "otherRestrictedEquity": 0,
      "retainedEarnings": 140,
      "receivedPaidGroupContributions": 0,
      "receivedShareholderContributions": 0,
      "netIncome2": 278,
      "totalEquity": 518,
      "totalUntaxedReserves": 245,
      "minorityInterests": null,
      "totalProvisions": 0,
      "bond": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsLongTerm": 0,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesLongTerm": 1500,
      "otherLongTermLiabilities": 0,
      "totalLongTermLiabilities": 1500,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsShortTerm": 0,
      "accountsPayable": 1299,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesShortTerm": 2520,
      "otherShortTermLiabilities": 3124,
      "totalShortTermLiabilities": 6944,
      "totalEquityAndLiabilities": 9206,
      "companyAssets": null,
      "realEstateAssets": null,
      "otherCollateral": null,
      "totalCollateral": null,
      "conditionalShareholderContribution": null,
      "otherLiabilities": null,
      "sumLiabilities": null,
      "numberOfEmployees": 7,
      "salariesOfTheBoardAndCEO": null,
      "bonusOfTheBoardAndCEO": null,
      "salariesToOtherEmployees": null,
      "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": null,
      "socialExpenses": null,
      "depreciationAndCostOfGoodsSold": null,
      "depreciationInSellingExpenses": null,
      "depreciationInAdminstrationExpenses": null,
      "depreciationInRDExpenses": null,
      "depreciationOtherExpenses": null,
      "unspecifiedDepreciation": null,
      "overdraftFacilities": null,
      "bankOverdrafts": 0,
      "netInterestFinance": null
    },
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2019-01-01 - 2019-12-31",
      "financialNetLength": "12",
      "redType": null,
      "accountantComment": null,
      "accountantCommentText": null,
      "bristkod": null,
      "bristkodText": null,
      "utdelningskod": null,
      "utdelning": 0,
      "netSalesAndProfitSettlementInvoices": 24061,
      "costOfGoodsSold": null,
      "grossProfitOrGrossLoss": null,
      "costOfSales": null,
      "administrativeCosts": null,
      "costOfRD": null,
      "itemsAffectingComparabilityPostRr2": null,
      "otherOperatingIncomeRr2": null,
      "otherOperatingExpenses": null,
      "changeInInventory": null,
      "workPerformedOwnAccount": 0,
      "otherOperatingIncomeRr1": 1737,
      "rawMaterialsAndConsumables": null,
      "merchandise": 10079,
      "otherExternalExpenses": 6331,
      "personnelCosts": 7987,
      "depreciation": 303,
      "itemsAffectingComparabilitypostRr1": null,
      "otherOperatingExpensesRr1": 924,
      "operatingProfit": 174,
      "resultatFranAndelarIKoncernOchIntresseforetag": 0,
      "interestIncomeFromGroupCompanies": 0,
      "externalInterestIncome": 0,
      "otherFinancialInterestIncome": 0,
      "interestExpensesToGroupCompanies": 0,
      "externalInterestExpenses": 110,
      "otherFinancialExpenses": 0,
      "nonRecurringFinancialItems": 0,
      "profitAfterFinancialIncomeAndExpenses": 64,
      "extraordinaryIncome": 0,
      "extraordinaryExpenses": 0,
      "groupContribution": 0,
      "shareholdersContribution": null,
      "appropriations": -44,
      "tax": 29,
      "minoritetsintrSamtVinstForlIDotterbolForForvarv": null,
      "netIncome": -9,
      "subscribedUnpaidCapital": 0,
      "capitalisedExpenditureRD": 0,
      "patentsAndLicenses": 50,
      "goodwill": 2850,
      "otherIntangibleAssets": 0,
      "totalIntangibleAssets": 2900,
      "landAndBuildings": 0,
      "machines": 0,
      "inventory": 141,
      "machinesAndInventory": 0,
      "otherTangibleFixedAssetsNoneDepreciable": null,
      "otherTangibleFixedAssetsDepreciable": 0,
      "sumTangibleAssets": 141,
      "investmentsInSubsidiariesAndAssociates": 0,
      "currentReceivablesFromGroupAndAssociatedCompanies": 680,
      "loansToShareholderAndRelatedParties": 0,
      "otherFinancialFixedAssets": 0,
      "sumFinancialFixedAssets": 0,
      "sumFixedAssets": 3041,
      "workInProgressOnBehalfOfOthers": 0,
      "otherInventories": 0,
      "totalInventories": 0,
      "accountsReceivable": 3373,
      "receivablesAtGroupAndAssociatedCompanies": 0,
      "otherCurrentReceivables": 93,
      "sumCurrentReceivables": 4146,
      "totalShortTermInvestments": 0,
      "totalCashAndCashEquivalents": 2336,
      "totalCurrentAssets": 6482,
      "totalAssets": 9523,
      "shareCapital": 100,
      "sharePremiumReserve": 0,
      "revaluationReserve": 0,
      "otherRestrictedEquity": 0,
      "retainedEarnings": 148,
      "receivedPaidGroupContributions": 0,
      "receivedShareholderContributions": 0,
      "netIncome2": -9,
      "totalEquity": 240,
      "totalUntaxedReserves": 99,
      "minorityInterests": null,
      "totalProvisions": 0,
      "bond": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsLongTerm": 0,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesLongTerm": 746,
      "otherLongTermLiabilities": 0,
      "totalLongTermLiabilities": 746,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsShortTerm": 0,
      "accountsPayable": 1990,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesShortTerm": 2971,
      "otherShortTermLiabilities": 3478,
      "totalShortTermLiabilities": 8439,
      "totalEquityAndLiabilities": 9523,
      "companyAssets": 1000,
      "realEstateAssets": 0,
      "otherCollateral": 0,
      "totalCollateral": 1000,
      "conditionalShareholderContribution": 0,
      "otherLiabilities": 0,
      "sumLiabilities": 0,
      "numberOfEmployees": 10,
      "salariesOfTheBoardAndCEO": null,
      "bonusOfTheBoardAndCEO": null,
      "salariesToOtherEmployees": null,
      "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": null,
      "socialExpenses": null,
      "depreciationAndCostOfGoodsSold": null,
      "depreciationInSellingExpenses": null,
      "depreciationInAdminstrationExpenses": null,
      "depreciationInRDExpenses": null,
      "depreciationOtherExpenses": null,
      "unspecifiedDepreciation": null,
      "overdraftFacilities": 1000,
      "bankOverdrafts": 0,
      "netInterestFinance": null
    },
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2018-01-01 - 2018-12-31",
      "financialNetLength": "12",
      "redType": null,
      "accountantComment": null,
      "accountantCommentText": null,
      "bristkod": null,
      "bristkodText": null,
      "utdelningskod": null,
      "utdelning": 0,
      "netSalesAndProfitSettlementInvoices": 18523,
      "costOfGoodsSold": null,
      "grossProfitOrGrossLoss": null,
      "costOfSales": null,
      "administrativeCosts": null,
      "costOfRD": null,
      "itemsAffectingComparabilityPostRr2": null,
      "otherOperatingIncomeRr2": null,
      "otherOperatingExpenses": null,
      "changeInInventory": null,
      "workPerformedOwnAccount": 0,
      "otherOperatingIncomeRr1": 0,
      "rawMaterialsAndConsumables": null,
      "merchandise": 6882,
      "otherExternalExpenses": 5055,
      "personnelCosts": 6181,
      "depreciation": 306,
      "itemsAffectingComparabilitypostRr1": 0,
      "otherOperatingExpensesRr1": 0,
      "operatingProfit": 98,
      "resultatFranAndelarIKoncernOchIntresseforetag": 0,
      "interestIncomeFromGroupCompanies": 0,
      "externalInterestIncome": 0,
      "otherFinancialInterestIncome": 0,
      "interestExpensesToGroupCompanies": 0,
      "externalInterestExpenses": 61,
      "otherFinancialExpenses": 0,
      "nonRecurringFinancialItems": 0,
      "profitAfterFinancialIncomeAndExpenses": 37,
      "extraordinaryIncome": 0,
      "extraordinaryExpenses": 0,
      "groupContribution": 0,
      "shareholdersContribution": null,
      "appropriations": 0,
      "tax": 28,
      "minoritetsintrSamtVinstForlIDotterbolForForvarv": 0,
      "netIncome": 9,
      "subscribedUnpaidCapital": 0,
      "capitalisedExpenditureRD": 0,
      "patentsAndLicenses": 0,
      "goodwill": 204,
      "otherIntangibleAssets": 770,
      "totalIntangibleAssets": 974,
      "landAndBuildings": 0,
      "machines": 0,
      "inventory": 59,
      "machinesAndInventory": 0,
      "otherTangibleFixedAssetsNoneDepreciable": 0,
      "otherTangibleFixedAssetsDepreciable": 81,
      "sumTangibleAssets": 140,
      "investmentsInSubsidiariesAndAssociates": 1100,
      "currentReceivablesFromGroupAndAssociatedCompanies": 85,
      "loansToShareholderAndRelatedParties": 0,
      "otherFinancialFixedAssets": 0,
      "sumFinancialFixedAssets": 1100,
      "sumFixedAssets": 2214,
      "workInProgressOnBehalfOfOthers": 0,
      "otherInventories": 0,
      "totalInventories": 0,
      "accountsReceivable": 2813,
      "receivablesAtGroupAndAssociatedCompanies": 0,
      "otherCurrentReceivables": 155,
      "sumCurrentReceivables": 3053,
      "totalShortTermInvestments": 0,
      "totalCashAndCashEquivalents": 1,
      "totalCurrentAssets": 3053,
      "totalAssets": 5268,
      "shareCapital": 100,
      "sharePremiumReserve": 0,
      "revaluationReserve": 0,
      "otherRestrictedEquity": 0,
      "retainedEarnings": 139,
      "receivedPaidGroupContributions": 0,
      "receivedShareholderContributions": 0,
      "netIncome2": 9,
      "totalEquity": 248,
      "totalUntaxedReserves": 55,
      "minorityInterests": 0,
      "totalProvisions": 0,
      "bond": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsLongTerm": 0,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesLongTerm": 0,
      "otherLongTermLiabilities": 0,
      "totalLongTermLiabilities": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsShortTerm": 652,
      "accountsPayable": 559,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesShortTerm": 2527,
      "otherShortTermLiabilities": 1227,
      "totalShortTermLiabilities": 4965,
      "totalEquityAndLiabilities": 5268,
      "companyAssets": 1000,
      "realEstateAssets": 0,
      "otherCollateral": 0,
      "totalCollateral": 1000,
      "conditionalShareholderContribution": 0,
      "otherLiabilities": 0,
      "sumLiabilities": 0,
      "numberOfEmployees": 9,
      "salariesOfTheBoardAndCEO": null,
      "bonusOfTheBoardAndCEO": null,
      "salariesToOtherEmployees": null,
      "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": null,
      "socialExpenses": null,
      "depreciationAndCostOfGoodsSold": null,
      "depreciationInSellingExpenses": null,
      "depreciationInAdminstrationExpenses": null,
      "depreciationInRDExpenses": null,
      "depreciationOtherExpenses": null,
      "unspecifiedDepreciation": null,
      "overdraftFacilities": 1000,
      "bankOverdrafts": 652,
      "netInterestFinance": null
    }
  ],
  "keyNumbersList": [
    {
      "financialPeriod": "2020-01-01 - 2020-12-31",
      "cashLiquidity": 97.569999999999993,
      "solidity": 7.7000000000000002,
      "margins": 1.6899999999999999,
      "turnoverchange": 25.27,
      "turnoverPerEmployee": 4616.5699999999997,
      "salaryPerEmployee": 0,
      "numberOfEmployees": 7
    },
    {
      "financialPeriod": "2019-01-01 - 2019-12-31",
      "cashLiquidity": 76.810000000000002,
      "solidity": 3.3300000000000001,
      "margins": 0.71999999999999997,
      "turnoverchange": 39.280000000000001,
      "turnoverPerEmployee": 2579.8000000000002,
      "salaryPerEmployee": 0,
      "numberOfEmployees": 10
    },
    {
      "financialPeriod": "2018-01-01 - 2018-12-31",
      "cashLiquidity": 61.490000000000002,
      "solidity": 5.5199999999999996,
      "margins": 0.20000000000000001,
      "turnoverchange": 37.68,
      "turnoverPerEmployee": 2058.1100000000001,
      "salaryPerEmployee": 0,
      "numberOfEmployees": 9
    }
  ]
}

Vill du veta mer om våra produkter?

Vi berättar gärna mer om vad vi kan och hur vi kan hjälpa ert företag att utvecklas med hjälp av våra tjänster och information. 
Skriv till oss nedan eller ring på 010-303 73 80 så ska vi hitta något bra tillsammans!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 

Vårt huvudkontor ligger iMölndal utanför Göteborg.Vi har även försäljningskontor iStockholm och i Malmö.