Hur går det för dina kunder?

Tycker du som vi att det är viktigt med rätt data i era interna system?

Behöver ni kunna göra egna analyser för att svara på frågor som; Vilka kunder borde ni satsa på? Vilka kunder borde betala i förskott? Hur går det för era mest kritiska leverantörer?

Data från Checkbiz hjälper dig i dina kontakter och används dels till merförsäljning och minskad risk, men även till att segmentera era register.

Uppgifterna från boksluten berättar mycket. Hur går bolaget? Ökar antalet anställda?  Har företaget höga varukostnader? Vad kostar personalen?

På Checkbiz är vi övertygade om vikten av att veta vem man gör affärer med, oavsett om det är en kund, leverantör eller samarbetspartner.

Med vårt API för bokslut får du mer utförlig data kring hur det verkligen går för dina intressenter.

Anslut dig till vårt API och få snabb och enkel tillgång till bokslutsposter och nyckeltal för företag.

Via APIet kan du både hämta ut aktuell information och bevaka när uppgifterna uppdateras. Vi har paketerat uppgifterna i två block: Grund, som innehåller de viktigaste posterna och Utökad om man verkligen vill grotta ner sig i detaljerna. I det utökade blocket ser du allt från personal-, råvaro- och finansiella kostnader till varulager, kundfordringar och utnyttjad checkkredit. För dig som önskar finns det 3 års historik.

Kombinera gärna svaret med  våra andra APIer för företagsdata så får du med andra uppgifter i svaret så som grunduppgifter, styrelse, koncern, verklig huvudman

Bokslutsuppgifter i svaret?

Grund

 • Omsättning
 • Resultat efter finansnetto
 • Omsättningstillgångar
 • Anläggstillgångar
 • Eget kapital
 • Obeskattade reserver
 • Balansomslutning
 • Rörelseresultat
 • Årets resultat
 • Aktiekapital
 • Summa långfristiga skulder
 • Summa kortfristiga skulder
 • Antal anställda
 • Kassalikviditet
 • Soliditet
 • Vinstmarginal
 • Omsättningsförändring
 • Omsättning/anställd

Utökade

 • Innehåller en komplett balans och resultaträkning
 • Nyckeltal
 • 1 – 3 års historik

Snabbkassa

Vill ni förenkla registreringen på er websida eller öka konverteringen i webbshop? Då bör ni lägga till en hämtning av namn och adressuppgifter i kassan/formuläret. Det går även att hämta ut adresserna till alla arbetsställen

Utöver att förenkla processen minskar det även riskerna för bedrägerier eftersom ni då även får en kontroll på att det är en leverans till korrekt adress.

För KontorsnissenGå till vår sample sida

Testa gärna vårt företagssök på vår samplesida där vi med hjälp av vårt API Företag Autocomplete, förvandlar kod till text och bild. Inga förkunskaper finns. 

{
  "responseCode": "Ok",
  "responseMessage": "",
  "keyNumbers": {
    "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
    "cashLiquidity": 112.35,
    "solidity": 15.29,
    "margins": 11.24,
    "turnoverchange": -1.14,
    "turnoverPerEmployee": 5699.83,
    "salaryPerEmployee": 0,
    "numberOfEmployees": 6
  },
  "economicBasicList": [
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
      "turnover": 34199,
      "resultAfterNetBalance": 3845,
      "turnoverAssets": 13594,
      "establishmentAssets": 993,
      "privateCapital": 1324,
      "untaxedReservs": 1162,
      "balanceCover": 14587,
      "operatingProfit": 3846,
      "netIncome": 144,
      "shareCapital": 100,
      "totalLongTermLiabilities": 0,
      "totalShortTermLiabilities": 12100,
      "numberOfEmployees": 6
    },
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2022-01-01 - 2022-12-31",
      "turnover": 34595,
      "resultAfterNetBalance": 3699,
      "turnoverAssets": 11243,
      "establishmentAssets": 1636,
      "privateCapital": 2680,
      "untaxedReservs": 1217,
      "balanceCover": 12878,
      "operatingProfit": 3698,
      "netIncome": 2151,
      "shareCapital": 100,
      "totalLongTermLiabilities": 0,
      "totalShortTermLiabilities": 8981,
      "numberOfEmployees": 7
    },
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
      "turnover": 31112,
      "resultAfterNetBalance": 37,
      "turnoverAssets": 8524,
      "establishmentAssets": 1773,
      "privateCapital": 528,
      "untaxedReservs": 261,
      "balanceCover": 10297,
      "operatingProfit": 94,
      "netIncome": 10,
      "shareCapital": 100,
      "totalLongTermLiabilities": 0,
      "totalShortTermLiabilities": 9508,
      "numberOfEmployees": 7
    }
  ],
  "economicExtendedList": [
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
      "financialNetLength": "12",
      "redType": null,
      "accountantComment": null,
      "accountantCommentText": null,
      "bristkod": null,
      "bristkodText": null,
      "utdelningskod": null,
      "utdelning": 0,
      "netSalesAndProfitSettlementInvoices": 34074,
      "costOfGoodsSold": null,
      "grossProfitOrGrossLoss": null,
      "costOfSales": null,
      "administrativeCosts": null,
      "costOfRD": null,
      "itemsAffectingComparabilityPostRr2": null,
      "otherOperatingIncomeRr2": null,
      "otherOperatingExpenses": null,
      "changeInInventory": null,
      "workPerformedOwnAccount": 0,
      "otherOperatingIncomeRr1": 125,
      "rawMaterialsAndConsumables": null,
      "merchandise": 0,
      "otherExternalExpenses": 4043,
      "personnelCosts": 6206,
      "depreciation": 643,
      "itemsAffectingComparabilitypostRr1": null,
      "otherOperatingExpensesRr1": 0,
      "operatingProfit": 3846,
      "resultatFranAndelarIKoncernOchIntresseforetag": 0,
      "interestIncomeFromGroupCompanies": 0,
      "externalInterestIncome": 0,
      "otherFinancialInterestIncome": 0,
      "interestExpensesToGroupCompanies": 0,
      "externalInterestExpenses": 1,
      "otherFinancialExpenses": 0,
      "nonRecurringFinancialItems": 0,
      "profitAfterFinancialIncomeAndExpenses": 3845,
      "extraordinaryIncome": 0,
      "extraordinaryExpenses": 0,
      "groupContribution": 0,
      "shareholdersContribution": null,
      "appropriations": -3645,
      "tax": 55,
      "minoritetsintrSamtVinstForlIDotterbolForForvarv": null,
      "netIncome": 144,
      "subscribedUnpaidCapital": 0,
      "capitalisedExpenditureRD": 0,
      "patentsAndLicenses": 10,
      "goodwill": 450,
      "otherIntangibleAssets": 0,
      "totalIntangibleAssets": 460,
      "landAndBuildings": 0,
      "machines": 0,
      "inventory": 13,
      "machinesAndInventory": 0,
      "otherTangibleFixedAssetsNoneDepreciable": 0,
      "otherTangibleFixedAssetsDepreciable": null,
      "sumTangibleAssets": 13,
      "investmentsInSubsidiariesAndAssociates": 0,
      "currentReceivablesFromGroupAndAssociatedCompanies": 1407,
      "loansToShareholderAndRelatedParties": 0,
      "otherFinancialFixedAssets": 520,
      "sumFinancialFixedAssets": 520,
      "sumFixedAssets": 993,
      "workInProgressOnBehalfOfOthers": 0,
      "otherInventories": 0,
      "totalInventories": 0,
      "accountsReceivable": 6893,
      "receivablesAtGroupAndAssociatedCompanies": 0,
      "otherCurrentReceivables": 311,
      "sumCurrentReceivables": 8611,
      "totalShortTermInvestments": 0,
      "totalCashAndCashEquivalents": 4983,
      "totalCurrentAssets": 13594,
      "totalAssets": 14587,
      "shareCapital": 100,
      "sharePremiumReserve": 0,
      "revaluationReserve": 0,
      "otherRestrictedEquity": 0,
      "retainedEarnings": 1080,
      "receivedPaidGroupContributions": 0,
      "receivedShareholderContributions": 0,
      "netIncome2": 144,
      "totalEquity": 1324,
      "totalUntaxedReserves": 1162,
      "minorityInterests": null,
      "totalProvisions": 0,
      "bond": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsLongTerm": 0,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesLongTerm": 0,
      "otherLongTermLiabilities": 0,
      "totalLongTermLiabilities": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsShortTerm": 0,
      "accountsPayable": 1764,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesShortTerm": 4224,
      "otherShortTermLiabilities": 6113,
      "totalShortTermLiabilities": 12100,
      "totalEquityAndLiabilities": 14587,
      "companyAssets": null,
      "realEstateAssets": null,
      "otherCollateral": null,
      "totalCollateral": null,
      "conditionalShareholderContribution": null,
      "otherLiabilities": null,
      "sumLiabilities": null,
      "numberOfEmployees": 6,
      "salariesOfTheBoardAndCEO": null,
      "bonusOfTheBoardAndCEO": null,
      "salariesToOtherEmployees": null,
      "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": null,
      "socialExpenses": null,
      "depreciationAndCostOfGoodsSold": null,
      "depreciationInSellingExpenses": null,
      "depreciationInAdminstrationExpenses": null,
      "depreciationInRDExpenses": null,
      "depreciationOtherExpenses": null,
      "unspecifiedDepreciation": null,
      "overdraftFacilities": null,
      "bankOverdrafts": null,
      "netInterestFinance": null
    },
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2022-01-01 - 2022-12-31",
      "financialNetLength": "12",
      "redType": null,
      "accountantComment": null,
      "accountantCommentText": null,
      "bristkod": null,
      "bristkodText": null,
      "utdelningskod": null,
      "utdelning": 0,
      "netSalesAndProfitSettlementInvoices": 34242,
      "costOfGoodsSold": null,
      "grossProfitOrGrossLoss": null,
      "costOfSales": null,
      "administrativeCosts": null,
      "costOfRD": null,
      "itemsAffectingComparabilityPostRr2": null,
      "otherOperatingIncomeRr2": null,
      "otherOperatingExpenses": null,
      "changeInInventory": null,
      "workPerformedOwnAccount": 0,
      "otherOperatingIncomeRr1": 353,
      "rawMaterialsAndConsumables": null,
      "merchandise": 0,
      "otherExternalExpenses": 5644,
      "personnelCosts": 8207,
      "depreciation": 657,
      "itemsAffectingComparabilitypostRr1": null,
      "otherOperatingExpensesRr1": 0,
      "operatingProfit": 3698,
      "resultatFranAndelarIKoncernOchIntresseforetag": 0,
      "interestIncomeFromGroupCompanies": 0,
      "externalInterestIncome": 2,
      "otherFinancialInterestIncome": 0,
      "interestExpensesToGroupCompanies": 0,
      "externalInterestExpenses": 1,
      "otherFinancialExpenses": 0,
      "nonRecurringFinancialItems": 0,
      "profitAfterFinancialIncomeAndExpenses": 3699,
      "extraordinaryIncome": 0,
      "extraordinaryExpenses": 0,
      "groupContribution": 0,
      "shareholdersContribution": null,
      "appropriations": -957,
      "tax": 591,
      "minoritetsintrSamtVinstForlIDotterbolForForvarv": null,
      "netIncome": 2151,
      "subscribedUnpaidCapital": 0,
      "capitalisedExpenditureRD": 0,
      "patentsAndLicenses": 20,
      "goodwill": 1050,
      "otherIntangibleAssets": 0,
      "totalIntangibleAssets": 1070,
      "landAndBuildings": 0,
      "machines": 0,
      "inventory": 46,
      "machinesAndInventory": 0,
      "otherTangibleFixedAssetsNoneDepreciable": null,
      "otherTangibleFixedAssetsDepreciable": 0,
      "sumTangibleAssets": 46,
      "investmentsInSubsidiariesAndAssociates": 0,
      "currentReceivablesFromGroupAndAssociatedCompanies": 1861,
      "loansToShareholderAndRelatedParties": 0,
      "otherFinancialFixedAssets": 520,
      "sumFinancialFixedAssets": 520,
      "sumFixedAssets": 1636,
      "workInProgressOnBehalfOfOthers": 0,
      "otherInventories": 0,
      "totalInventories": 0,
      "accountsReceivable": 4953,
      "receivablesAtGroupAndAssociatedCompanies": 0,
      "otherCurrentReceivables": 225,
      "sumCurrentReceivables": 7039,
      "totalShortTermInvestments": 0,
      "totalCashAndCashEquivalents": 4203,
      "totalCurrentAssets": 11243,
      "totalAssets": 12878,
      "shareCapital": 100,
      "sharePremiumReserve": 0,
      "revaluationReserve": 0,
      "otherRestrictedEquity": 0,
      "retainedEarnings": 428,
      "receivedPaidGroupContributions": 0,
      "receivedShareholderContributions": 0,
      "netIncome2": 2151,
      "totalEquity": 2680,
      "totalUntaxedReserves": 1217,
      "minorityInterests": null,
      "totalProvisions": 0,
      "bond": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsLongTerm": 0,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesLongTerm": 0,
      "otherLongTermLiabilities": 0,
      "totalLongTermLiabilities": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsShortTerm": 0,
      "accountsPayable": 952,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesShortTerm": 2252,
      "otherShortTermLiabilities": 5777,
      "totalShortTermLiabilities": 8981,
      "totalEquityAndLiabilities": 12878,
      "companyAssets": null,
      "realEstateAssets": null,
      "otherCollateral": null,
      "totalCollateral": null,
      "conditionalShareholderContribution": null,
      "otherLiabilities": null,
      "sumLiabilities": null,
      "numberOfEmployees": 7,
      "salariesOfTheBoardAndCEO": null,
      "bonusOfTheBoardAndCEO": null,
      "salariesToOtherEmployees": null,
      "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": null,
      "socialExpenses": null,
      "depreciationAndCostOfGoodsSold": null,
      "depreciationInSellingExpenses": null,
      "depreciationInAdminstrationExpenses": null,
      "depreciationInRDExpenses": null,
      "depreciationOtherExpenses": null,
      "unspecifiedDepreciation": null,
      "overdraftFacilities": null,
      "bankOverdrafts": 0,
      "netInterestFinance": null
    },
    {
      "slutkod": "B",
      "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
      "financialNetLength": "12",
      "redType": null,
      "accountantComment": null,
      "accountantCommentText": null,
      "bristkod": null,
      "bristkodText": null,
      "utdelningskod": null,
      "utdelning": 0,
      "netSalesAndProfitSettlementInvoices": 30781,
      "costOfGoodsSold": null,
      "grossProfitOrGrossLoss": null,
      "costOfSales": null,
      "administrativeCosts": null,
      "costOfRD": null,
      "itemsAffectingComparabilityPostRr2": null,
      "otherOperatingIncomeRr2": null,
      "otherOperatingExpenses": null,
      "changeInInventory": null,
      "workPerformedOwnAccount": 0,
      "otherOperatingIncomeRr1": 331,
      "rawMaterialsAndConsumables": null,
      "merchandise": 0,
      "otherExternalExpenses": 6231,
      "personnelCosts": 8107,
      "depreciation": 658,
      "itemsAffectingComparabilitypostRr1": null,
      "otherOperatingExpensesRr1": 0,
      "operatingProfit": 94,
      "resultatFranAndelarIKoncernOchIntresseforetag": 0,
      "interestIncomeFromGroupCompanies": 0,
      "externalInterestIncome": 0,
      "otherFinancialInterestIncome": 0,
      "interestExpensesToGroupCompanies": 56,
      "externalInterestExpenses": 1,
      "otherFinancialExpenses": 0,
      "nonRecurringFinancialItems": 0,
      "profitAfterFinancialIncomeAndExpenses": 37,
      "extraordinaryIncome": 0,
      "extraordinaryExpenses": 0,
      "groupContribution": 0,
      "shareholdersContribution": null,
      "appropriations": -16,
      "tax": 10,
      "minoritetsintrSamtVinstForlIDotterbolForForvarv": null,
      "netIncome": 10,
      "subscribedUnpaidCapital": 0,
      "capitalisedExpenditureRD": 0,
      "patentsAndLicenses": 30,
      "goodwill": 1650,
      "otherIntangibleAssets": 0,
      "totalIntangibleAssets": 1680,
      "landAndBuildings": 0,
      "machines": 0,
      "inventory": 93,
      "machinesAndInventory": 0,
      "otherTangibleFixedAssetsNoneDepreciable": null,
      "otherTangibleFixedAssetsDepreciable": 0,
      "sumTangibleAssets": 93,
      "investmentsInSubsidiariesAndAssociates": 0,
      "currentReceivablesFromGroupAndAssociatedCompanies": 877,
      "loansToShareholderAndRelatedParties": 0,
      "otherFinancialFixedAssets": 0,
      "sumFinancialFixedAssets": 0,
      "sumFixedAssets": 1773,
      "workInProgressOnBehalfOfOthers": 0,
      "otherInventories": 0,
      "totalInventories": 0,
      "accountsReceivable": 4580,
      "receivablesAtGroupAndAssociatedCompanies": 0,
      "otherCurrentReceivables": 324,
      "sumCurrentReceivables": 5781,
      "totalShortTermInvestments": 0,
      "totalCashAndCashEquivalents": 2743,
      "totalCurrentAssets": 8524,
      "totalAssets": 10297,
      "shareCapital": 100,
      "sharePremiumReserve": 0,
      "revaluationReserve": 0,
      "otherRestrictedEquity": 0,
      "retainedEarnings": 418,
      "receivedPaidGroupContributions": 0,
      "receivedShareholderContributions": 0,
      "netIncome2": 10,
      "totalEquity": 528,
      "totalUntaxedReserves": 261,
      "minorityInterests": null,
      "totalProvisions": 0,
      "bond": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsLongTerm": 0,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesLongTerm": 0,
      "otherLongTermLiabilities": 0,
      "totalLongTermLiabilities": 0,
      "liabilitiesToCreditInstitutionsShortTerm": 0,
      "accountsPayable": 2840,
      "liabilitiesToGroupCompaniesAndAssociatesShortTerm": 2222,
      "otherShortTermLiabilities": 4445,
      "totalShortTermLiabilities": 9508,
      "totalEquityAndLiabilities": 10297,
      "companyAssets": null,
      "realEstateAssets": null,
      "otherCollateral": null,
      "totalCollateral": null,
      "conditionalShareholderContribution": null,
      "otherLiabilities": null,
      "sumLiabilities": null,
      "numberOfEmployees": 7,
      "salariesOfTheBoardAndCEO": null,
      "bonusOfTheBoardAndCEO": null,
      "salariesToOtherEmployees": null,
      "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": null,
      "socialExpenses": null,
      "depreciationAndCostOfGoodsSold": null,
      "depreciationInSellingExpenses": null,
      "depreciationInAdminstrationExpenses": null,
      "depreciationInRDExpenses": null,
      "depreciationOtherExpenses": null,
      "unspecifiedDepreciation": null,
      "overdraftFacilities": null,
      "bankOverdrafts": 0,
      "netInterestFinance": null
    }
  ],
  "keyNumbersList": [
    {
      "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
      "cashLiquidity": 112.35,
      "solidity": 15.29,
      "margins": 11.24,
      "turnoverchange": -1.14,
      "turnoverPerEmployee": 5699.83,
      "salaryPerEmployee": 0,
      "numberOfEmployees": 6
    },
    {
      "financialPeriod": "2022-01-01 - 2022-12-31",
      "cashLiquidity": 125.19,
      "solidity": 28.18,
      "margins": 10.81,
      "turnoverchange": 11.2,
      "turnoverPerEmployee": 4942.14,
      "salaryPerEmployee": 0,
      "numberOfEmployees": 7
    },
    {
      "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
      "cashLiquidity": 89.65,
      "solidity": 7.1,
      "margins": 0.31,
      "turnoverchange": -3.73,
      "turnoverPerEmployee": 4444.57,
      "salaryPerEmployee": 0,
      "numberOfEmployees": 7
    }
  ]
}

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och lyssnar in era framtidsutmaningar. Vi hjälper er att nyttja den data som finns på bästa sätt och tar er verksamhet till nästa nivå. 

Skriv till oss nedan, boka in en snabbt teams-möte eller ring på 010-303 73 80 så ser vi till att hitta på något bra tillsammans!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vårt huvudkontor ligger iMölndal utanför Göteborg.Vi har även försäljningskontor iStockholm.