Koncern

Vad har jag för nytta av att veta om bolaget ingår i en koncern?

En koncern kan jämföras med en familj. Även om man kanske inte har en helt gemensam ekonomi, så flyttas pengarna runt dit de behövs mest och boksluten kan bli lite krångligare att tolka. Hur bra/dåligt går egentligen ett bolag? Kan det vara så att merparten av kostnaderna tas central hos modern eller är det tvärt om att dotterbolagen skyfflar över vinsterna till modern?

Koncerner tecknar ofta avtal för flera tjänster centralt eftersom priset oftast brukar bli bättre då. Så skall man bearbeta bolag i en koncern bör man börja i toppen med moderbolaget.

I vårt API erbjuder vi två olika upplägg att hämta ut uppgifterna om en koncern. Ett grundanrop för att återge själva koncernstrukturen och ett utökat som även innehåller kompletterande uppgifter som tex omsättning och resultat på alla bolagen i koncernen.

Svaret går självklart att kombinera med flera av våra andra företagsdata-apier så att ni kan få med andra uppgifter i svaret som exempelvis  tre års bokslut, styrelse, koncern, verklig huvudman och mycket mer.

Uppgifter i svaret?

Grund

 • Bolagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Ägd del
 • Nivå

Utökade

 • Innehåller uppgifterna i Grund samt följande på bolagen
 • Omsättning
 • Resultat
 • Antal anställda
 • Senaste bokslutsperioden
 • Namn och personnummer på den ansvariga

För KontorsnissenGå till vår sample sida

Prova smaka gärna informationen i vårt api på vår samplesida. Inga förkunskaper krävs

{
  "responseCode": "Ok",
  "responseMessage": "",
  "companyGroupBasic": {
    "companyGroupList": [
      {
        "companyName": "Alfanode AB",
        "organizationNumber": "5565443792",
        "percent": null,
        "percentText": "",
        "level": 1,
        "subsidiaryCompanies": [
          {
            "companyName": "RIGnode, Risk Information Sweden AB",
            "organizationNumber": "5590528609",
            "percent": 100,
            "percentText": "100%",
            "level": 2,
            "subsidiaryCompanies": []
          },
          {
            "companyName": "Mednode AB",
            "organizationNumber": "5590510201",
            "percent": 91,
            "percentText": "91%",
            "level": 2,
            "subsidiaryCompanies": []
          },
          {
            "companyName": "Nodeus Group AB",
            "organizationNumber": "5560909391",
            "percent": 78,
            "percentText": "78%",
            "level": 2,
            "subsidiaryCompanies": [
              {
                "companyName": "Compnode AB",
                "organizationNumber": "5564113834",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Kompass Sverige Aktiebolag",
                    "organizationNumber": "5560848409",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "KOMPASS FINLAND OY",
                    "organizationNumber": null,
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "KOMPASS NORGE AS",
                    "organizationNumber": null,
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "Idédata Marketing AB",
                "organizationNumber": "5564698453",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Pilane Holding AB",
                "organizationNumber": "5568371677",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Ratlibris AB",
                "organizationNumber": "5568142565",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Sinvento AB",
                "organizationNumber": "5591152631",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Upplysning Checknode AB",
                "organizationNumber": "5568379142",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Safenode AB",
                "organizationNumber": "5566239355",
                "percent": 99,
                "percentText": "99%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Public Search i Sverige AB",
                "organizationNumber": "5567090534",
                "percent": 90,
                "percentText": "90%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Bolagsfakta i Sverige AB",
                    "organizationNumber": "5591403257",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "Ratsit AB",
                    "organizationNumber": "5567090526",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "Checkbiz AB",
                "organizationNumber": "5568213804",
                "percent": 70,
                "percentText": "70%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Svensk Faktakontroll AB",
                "organizationNumber": "5567527949",
                "percent": 70,
                "percentText": "70%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Nodest Data AB",
                "organizationNumber": "5592437809",
                "percent": 51,
                "percentText": "51%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "NODEBIS APS",
                "organizationNumber": null,
                "percent": 85,
                "percentText": "85%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "companyGroupExtended": {
    "companyGroupSummary": {
      "turnover": 139186,
      "netIncome": 3428,
      "numberOfEmployees": 22
    },
    "companyGroupList": [
      {
        "companyName": "Alfanode AB",
        "organizationNumber": "5565443792",
        "percent": null,
        "percentText": "",
        "level": 1,
        "turnover": 1725,
        "netIncome": 1909,
        "numberOfEmployees": null,
        "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
        "responsible": {
          "ssn": "195409305116",
          "firstName": "Lars Bertil",
          "lastName": "Save"
        },
        "subsidiaryCompanies": [
          {
            "companyName": "RIGnode, Risk Information Sweden AB",
            "organizationNumber": "5590528609",
            "percent": 100,
            "percentText": "100%",
            "level": 2,
            "turnover": 0,
            "netIncome": 161,
            "numberOfEmployees": null,
            "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
            "responsible": {
              "ssn": null,
              "firstName": null,
              "lastName": null
            },
            "subsidiaryCompanies": []
          },
          {
            "companyName": "Mednode AB",
            "organizationNumber": "5590510201",
            "percent": 91,
            "percentText": "91%",
            "level": 2,
            "turnover": 0,
            "netIncome": -28,
            "numberOfEmployees": 0,
            "financialPeriod": "2022-01-01 - 2022-12-31",
            "responsible": {
              "ssn": null,
              "firstName": null,
              "lastName": null
            },
            "subsidiaryCompanies": []
          },
          {
            "companyName": "Nodeus Group AB",
            "organizationNumber": "5560909391",
            "percent": 78,
            "percentText": "78%",
            "level": 2,
            "turnover": 20457,
            "netIncome": 2568,
            "numberOfEmployees": 4,
            "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
            "responsible": {
              "ssn": "197810240676",
              "firstName": "Karl Jesper Andreas",
              "lastName": "Enblom"
            },
            "subsidiaryCompanies": [
              {
                "companyName": "Compnode AB",
                "organizationNumber": "5564113834",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 4482,
                "netIncome": -332,
                "numberOfEmployees": 2,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Kompass Sverige Aktiebolag",
                    "organizationNumber": "5560848409",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": 5560,
                    "netIncome": 86,
                    "numberOfEmployees": 2,
                    "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                    "responsible": {
                      "ssn": null,
                      "firstName": null,
                      "lastName": null
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "KOMPASS FINLAND OY",
                    "organizationNumber": null,
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": null,
                    "netIncome": null,
                    "numberOfEmployees": null,
                    "financialPeriod": null,
                    "responsible": {
                      "ssn": null,
                      "firstName": null,
                      "lastName": null
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "KOMPASS NORGE AS",
                    "organizationNumber": null,
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": null,
                    "netIncome": null,
                    "numberOfEmployees": null,
                    "financialPeriod": null,
                    "responsible": {
                      "ssn": null,
                      "firstName": null,
                      "lastName": null
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "Idédata Marketing AB",
                "organizationNumber": "5564698453",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 24312,
                "netIncome": 24,
                "numberOfEmployees": 4,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Pilane Holding AB",
                "organizationNumber": "5568371677",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 4330,
                "netIncome": 5,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Ratlibris AB",
                "organizationNumber": "5568142565",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 4080,
                "netIncome": 934,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Sinvento AB",
                "organizationNumber": "5591152631",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 3000,
                "netIncome": 1024,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Upplysning Checknode AB",
                "organizationNumber": "5568379142",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 998,
                "netIncome": -255,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Safenode AB",
                "organizationNumber": "5566239355",
                "percent": 99,
                "percentText": "99%",
                "level": 3,
                "turnover": 2570,
                "netIncome": 41,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Public Search i Sverige AB",
                "organizationNumber": "5567090534",
                "percent": 90,
                "percentText": "90%",
                "level": 3,
                "turnover": 8930,
                "netIncome": 371,
                "numberOfEmployees": 3,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": "197005064915",
                  "firstName": "Kent Anders",
                  "lastName": "Johansson"
                },
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Bolagsfakta i Sverige AB",
                    "organizationNumber": "5591403257",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": 806,
                    "netIncome": 1011,
                    "numberOfEmployees": null,
                    "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                    "responsible": {
                      "ssn": "197005064915",
                      "firstName": "Kent Anders",
                      "lastName": "Johansson"
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "Ratsit AB",
                    "organizationNumber": "5567090526",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": 24219,
                    "netIncome": 89,
                    "numberOfEmployees": null,
                    "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                    "responsible": {
                      "ssn": "197005064915",
                      "firstName": "Kent Anders",
                      "lastName": "Johansson"
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "Checkbiz AB",
                "organizationNumber": "5568213804",
                "percent": 70,
                "percentText": "70%",
                "level": 3,
                "turnover": 31112,
                "netIncome": 10,
                "numberOfEmployees": 7,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": "198001114860",
                  "firstName": "Jennie Cecilia",
                  "lastName": "Mann Pålsson"
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Svensk Faktakontroll AB",
                "organizationNumber": "5567527949",
                "percent": 70,
                "percentText": "70%",
                "level": 3,
                "turnover": 1996,
                "netIncome": -4194,
                "numberOfEmployees": 0,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Nodest Data AB",
                "organizationNumber": "5592437809",
                "percent": 51,
                "percentText": "51%",
                "level": 3,
                "turnover": 609,
                "netIncome": 4,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2021-01-01 - 2021-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": "197510190197",
                  "firstName": "Axel Pierre Michel",
                  "lastName": "Odelberg"
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "NODEBIS APS",
                "organizationNumber": null,
                "percent": 85,
                "percentText": "85%",
                "level": 3,
                "turnover": null,
                "netIncome": null,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": null,
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Vill du veta mer om våra produkter?

Vi berättar gärna mer om vad vi kan och hur vi kan hjälpa ert företag att utvecklas med hjälp av våra tjänster och information. 
Skriv till oss nedan eller ring på 010-303 73 80 så ska vi hitta något bra tillsammans!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 

Vårt huvudkontor ligger iMölndal utanför Göteborg.Vi har även försäljningskontor iStockholm och i Malmö.