Vad har jag för nytta av att veta om bolaget ingår i en koncern?

En koncern kan jämföras med en familj. Även om man kanske inte har en helt gemensam ekonomi, så flyttas pengarna runt dit de behövs mest och boksluten kan bli lite krångligare att tolka. Hur bra/dåligt går egentligen ett bolag? Kan det vara så att merparten av kostnaderna tas central hos modern eller är det tvärt om att dotterbolagen skyfflar över vinsterna till modern?

Koncerner tecknar ofta avtal för flera tjänster centralt eftersom priset oftast brukar bli bättre då. Så skall man bearbeta bolag i en koncern bör man börja i toppen med moderbolaget.

I vårt API erbjuder vi två olika upplägg att hämta ut uppgifterna om en koncern. Ett grundanrop för att återge själva koncernstrukturen och ett utökat som även innehåller kompletterande uppgifter som tex omsättning och resultat på alla bolagen i koncernen.

Svaret går självklart att kombinera med flera av våra andra företagsdata-apier så att ni kan få med andra uppgifter i svaret som exempelvis  tre års bokslut, styrelse, koncern, verklig huvudman och mycket mer.

Uppgifter i svaret?

Grund

 • Bolagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Ägd del
 • Nivå

Utökade

 • Innehåller uppgifterna i Grund samt följande på bolagen
 • Omsättning
 • Resultat
 • Antal anställda
 • Senaste bokslutsperioden
 • Namn och personnummer på den ansvariga

För KontorsnissenGå till vår sample sida

Testa gärna vårt företagssök på vår samplesida där vi med hjälp av vårt API Företag Autocomplete, förvandlar kod till text och bild. Inga förkunskaper finns. 

{
  "responseCode": "Ok",
  "responseMessage": "",
  "companyGroupBasic": {
    "companyGroupList": [
      {
        "companyName": "Alfanode AB",
        "organizationNumber": "5565443792",
        "percent": null,
        "percentText": "",
        "level": 1,
        "subsidiaryCompanies": [
          {
            "companyName": "Checknode AB",
            "organizationNumber": "5590528609",
            "percent": 100,
            "percentText": "100%",
            "level": 2,
            "subsidiaryCompanies": [
              {
                "companyName": "Upplysning Checknode AB",
                "organizationNumber": "5568379142",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              }
            ]
          },
          {
            "companyName": "Aktiebolaget Svensk Affärsinformation",
            "organizationNumber": "5560909391",
            "percent": 87,
            "percentText": "87%",
            "level": 2,
            "subsidiaryCompanies": [
              {
                "companyName": "Checkbiz AB",
                "organizationNumber": "5568371677",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Compnode AB",
                "organizationNumber": "5564113834",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Kompass Sverige Aktiebolag",
                    "organizationNumber": "5560848409",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "KOMPASS FINLAND OY",
                    "organizationNumber": null,
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "Idédata Marketing AB",
                "organizationNumber": "5564698453",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Notate AB",
                "organizationNumber": "5592437809",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Public Search i Sverige AB",
                "organizationNumber": "5567090534",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Bolagsfakta i Sverige AB",
                    "organizationNumber": "5591403257",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "Ratsit AB",
                    "organizationNumber": "5567090526",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "Ratlibris AB",
                "organizationNumber": "5568142565",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Svensk Faktakontroll AB",
                "organizationNumber": "5567527949",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Svensk Affärsinformation Försäljning AB",
                "organizationNumber": "5568213804",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Svensk Affärsinformation IT AB",
                "organizationNumber": "5591152631",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Safenode AB",
                "organizationNumber": "5566239355",
                "percent": 99,
                "percentText": "99%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              }
            ]
          },
          {
            "companyName": "Nodebis Applications AB (publ)",
            "organizationNumber": "5568585441",
            "percent": 75,
            "percentText": "75%",
            "level": 2,
            "subsidiaryCompanies": [
              {
                "companyName": "Bisnis Analys Sverige AB",
                "organizationNumber": "5569892275",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Empir Apply AB",
                "organizationNumber": "5591117238",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Miljöbilscentralen i Sverige AB",
                "organizationNumber": "5567576987",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Portify AB",
                "organizationNumber": "5590844931",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Mednode AB",
                "organizationNumber": "5590510201",
                "percent": 70,
                "percentText": "70%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Medmind AB",
                    "organizationNumber": "5567185920",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "RADSOFT A\/S",
                "organizationNumber": null,
                "percent": 68,
                "percentText": "68%",
                "level": 3,
                "subsidiaryCompanies": []
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "companyGroupExtended": {
    "companyGroupSummary": {
      "turnover": 230939,
      "netIncome": 31047,
      "numberOfEmployees": 50
    },
    "companyGroupList": [
      {
        "companyName": "Alfanode AB",
        "organizationNumber": "5565443792",
        "percent": null,
        "percentText": "",
        "level": 1,
        "turnover": 4893,
        "netIncome": 15787,
        "numberOfEmployees": 0,
        "financialPeriod": "2022-01-01 - 2022-12-31",
        "responsible": {
          "ssn": "195409305116",
          "firstName": "Lars Bertil",
          "lastName": "Save"
        },
        "subsidiaryCompanies": [
          {
            "companyName": "Checknode AB",
            "organizationNumber": "5590528609",
            "percent": 100,
            "percentText": "100%",
            "level": 2,
            "turnover": 0,
            "netIncome": -364,
            "numberOfEmployees": 0,
            "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
            "responsible": {
              "ssn": null,
              "firstName": null,
              "lastName": null
            },
            "subsidiaryCompanies": [
              {
                "companyName": "Upplysning Checknode AB",
                "organizationNumber": "5568379142",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 744,
                "netIncome": -793,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              }
            ]
          },
          {
            "companyName": "Aktiebolaget Svensk Affärsinformation",
            "organizationNumber": "5560909391",
            "percent": 87,
            "percentText": "87%",
            "level": 2,
            "turnover": 23581,
            "netIncome": 15224,
            "numberOfEmployees": 8,
            "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
            "responsible": {
              "ssn": "197810240676",
              "firstName": "Karl Jesper Andreas",
              "lastName": "Enblom"
            },
            "subsidiaryCompanies": [
              {
                "companyName": "Checkbiz AB",
                "organizationNumber": "5568371677",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 7961,
                "netIncome": 79,
                "numberOfEmployees": 0,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Compnode AB",
                "organizationNumber": "5564113834",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 1,
                "netIncome": 33,
                "numberOfEmployees": 0,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Kompass Sverige Aktiebolag",
                    "organizationNumber": "5560848409",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": 5449,
                    "netIncome": 29,
                    "numberOfEmployees": 2,
                    "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                    "responsible": {
                      "ssn": null,
                      "firstName": null,
                      "lastName": null
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "KOMPASS FINLAND OY",
                    "organizationNumber": null,
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": null,
                    "netIncome": null,
                    "numberOfEmployees": null,
                    "financialPeriod": null,
                    "responsible": {
                      "ssn": null,
                      "firstName": null,
                      "lastName": null
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "Idédata Marketing AB",
                "organizationNumber": "5564698453",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 25351,
                "netIncome": 118,
                "numberOfEmployees": 5,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Notate AB",
                "organizationNumber": "5592437809",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 23,
                "netIncome": -107,
                "numberOfEmployees": 0,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Public Search i Sverige AB",
                "organizationNumber": "5567090534",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 13451,
                "netIncome": 70,
                "numberOfEmployees": 3,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": "197005064915",
                  "firstName": "Kent Anders",
                  "lastName": "Johansson"
                },
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Bolagsfakta i Sverige AB",
                    "organizationNumber": "5591403257",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": 788,
                    "netIncome": 38,
                    "numberOfEmployees": 0,
                    "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                    "responsible": {
                      "ssn": "197005064915",
                      "firstName": "Kent Anders",
                      "lastName": "Johansson"
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  },
                  {
                    "companyName": "Ratsit AB",
                    "organizationNumber": "5567090526",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": 44946,
                    "netIncome": 168,
                    "numberOfEmployees": 0,
                    "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                    "responsible": {
                      "ssn": "197005064915",
                      "firstName": "Kent Anders",
                      "lastName": "Johansson"
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "Ratlibris AB",
                "organizationNumber": "5568142565",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 3327,
                "netIncome": 4,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Svensk Faktakontroll AB",
                "organizationNumber": "5567527949",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 14120,
                "netIncome": 1616,
                "numberOfEmployees": 1,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Svensk Affärsinformation Försäljning AB",
                "organizationNumber": "5568213804",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 34199,
                "netIncome": 144,
                "numberOfEmployees": 6,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": "198001114860",
                  "firstName": "Jennie Cecilia",
                  "lastName": "Mann Pålsson"
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Svensk Affärsinformation IT AB",
                "organizationNumber": "5591152631",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 3000,
                "netIncome": 21,
                "numberOfEmployees": 0,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Safenode AB",
                "organizationNumber": "5566239355",
                "percent": 99,
                "percentText": "99%",
                "level": 3,
                "turnover": 4845,
                "netIncome": 20,
                "numberOfEmployees": 0,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              }
            ]
          },
          {
            "companyName": "Nodebis Applications AB (publ)",
            "organizationNumber": "5568585441",
            "percent": 75,
            "percentText": "75%",
            "level": 2,
            "turnover": 1816,
            "netIncome": -1201,
            "numberOfEmployees": 4,
            "financialPeriod": "2022-01-01 - 2022-12-31",
            "responsible": {
              "ssn": "196804040043",
              "firstName": "Lena Ulla-Britt",
              "lastName": "Sundsvik"
            },
            "subsidiaryCompanies": [
              {
                "companyName": "Bisnis Analys Sverige AB",
                "organizationNumber": "5569892275",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 6511,
                "netIncome": 4,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Empir Apply AB",
                "organizationNumber": "5591117238",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 0,
                "netIncome": 566,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Miljöbilscentralen i Sverige AB",
                "organizationNumber": "5567576987",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 5509,
                "netIncome": -12,
                "numberOfEmployees": 5,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": "196802245677",
                  "firstName": "Nils Sture Herman Kristian",
                  "lastName": "Magnusson"
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Portify AB",
                "organizationNumber": "5590844931",
                "percent": 100,
                "percentText": "100%",
                "level": 3,
                "turnover": 21426,
                "netIncome": 556,
                "numberOfEmployees": 11,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": "196608264880",
                  "firstName": "Anna Helena Elisabet",
                  "lastName": "Tamnhed"
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              },
              {
                "companyName": "Mednode AB",
                "organizationNumber": "5590510201",
                "percent": 70,
                "percentText": "70%",
                "level": 3,
                "turnover": 0,
                "netIncome": -1040,
                "numberOfEmployees": 0,
                "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": [
                  {
                    "companyName": "Medmind AB",
                    "organizationNumber": "5567185920",
                    "percent": 100,
                    "percentText": "100%",
                    "level": 4,
                    "turnover": 8998,
                    "netIncome": 87,
                    "numberOfEmployees": 5,
                    "financialPeriod": "2023-01-01 - 2023-12-31",
                    "responsible": {
                      "ssn": "196601035006",
                      "firstName": "Gun Katarina",
                      "lastName": "Fuxén Hallerstedt"
                    },
                    "subsidiaryCompanies": []
                  }
                ]
              },
              {
                "companyName": "RADSOFT A\/S",
                "organizationNumber": null,
                "percent": 68,
                "percentText": "68%",
                "level": 3,
                "turnover": null,
                "netIncome": null,
                "numberOfEmployees": null,
                "financialPeriod": null,
                "responsible": {
                  "ssn": null,
                  "firstName": null,
                  "lastName": null
                },
                "subsidiaryCompanies": []
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och lyssnar in era framtidsutmaningar. Vi hjälper er att nyttja den data som finns på bästa sätt och tar er verksamhet till nästa nivå. 

Skriv till oss nedan, boka in en snabbt teams-möte eller ring på 010-303 73 80 så ser vi till att hitta på något bra tillsammans!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vårt huvudkontor ligger iMölndal utanför Göteborg.Vi har även försäljningskontor iStockholm.