DIREKTMARKNADSFÖRING, URVAL & REGISTERVÅRD

Vilka är era bästa kunder idag? Vad har dem gemensamt? Kommer dessa kunder vara era bästa kunder i framtiden eller behöver ni hjälp med målgruppsanalys och prospektering?

Med hjälp av vår företags- och konsumentinformation, samt er kunskap om er målmarknad, selekterar vi fram nya prospekt. Beroende på vilken marknadsaktivitet ni vill genomföra hjälper vi er hela vägen från analys till leverans.

Boka ett teams-möte

Direktmarknadsföring – TM / DM

Att leta nya kunder och ta sig in i nya marknader är krävande och ofta är tiden ett problem. Genom att pin-ponta sina potentiella kunder och prospekts redan innan första kontakten ökar man chansen för en lyckad affär. Vi hjälper till att nå beslutsfattare inom de segment eller bransch du efterfrågar och sparar på så sätt tid genom att kontakta rätt person på rätt företag. Ta del av telefonnummer för SMS-utskick eller samtal. Eller ta reda på adressen för ett genomtänkt budskap för att förse mottagaren med ett trevligt vykort eller brev direkt ner i brevlådan. Adressregistret uppdateras regelbundet mot SPAR och NIX-registret. Vi har personinformation från både Sverige och Norge.

Vi hjälper dig med analysen

Univers – Analys & Urval

Vill du ha hjälp med att bredda din kundbas? Oavsett om du gör affärer med företag eller personer kan vi hjälpa dig med att plocka russinen ur kakan och bredda din kundbas med kvalitativ kunddata. Vi gör urval där vi tar hänsyn till parametrar som bostadstyp, kön, köpkraft, geografisk placering och mycket mer. Med hjälp av statistik, socio-demografiska kluster och marknadsföringsmodeller hjälper vi dig att nå ut till din tänka målgrupp. Via univers får du som kund tillgång till samtliga variabler som möjliggör analys av eget kundregister.  

Kontakta oss idag

Registervård – Uppdateringar & Avisering

Skickar ni reklam, fakturor eller information till era kunder? Saknar ni ett komplett kundregister? För att säkerställa att er information kommer fram är det viktigt att ha ett uppdaterat CRM. Vi kan både personnummersätta, telefonnummersätta och uppdatera era register med namn, adress, status samt telefon. Vi kan hjälpa er att uppdatera ert kundregister en enstaka gång eller löpande.

För att hålla ert kundregister uppdaterat med korrekt information så har ni möjlighet att avisera ert kundregister. Dvs ni får en daglig eller veckovis uppdatering via e-post när en förändring har skett. Vi kan avisera på namn, adress, status (avliden, utvandrad) och telefonnummer.

Boka ett teams-möte

Vårt huvudkontor ligger iMölndal utanför Göteborg.Vi har även försäljningskontor iStockholm.