Kunskapsbanken

Vad innebär egentligen ett REST- API?

Posted on

Hämta företags- och personinformation med Checkbiz REST- API

– Vad innebär ett REST- API?

I nedan inlägg kommer vi ge dig en översikt av vad det innebär och varför REST API är så användbart. Ta del av intressant läsning och lär dig mer om fördelarna, tekniska detaljerna och användningsområden med REST. Låt oss börja!

Men först ska jag lite kort förklara vad ett API är. Sammanfattat är det en applikation som används för att överföra data och information mellan programvaror på ett formaliserat sätt. Dvs att det sker per automatik vilket sparar både tid och pengar.

REST står för REpresentational State Transfer och API står för Application Programming Interface. Ett REST API är helt enkelt ett sätt att bygga ett API som använder funktionerna i HTTP. Varför hitta på nya sätt att hantera överföringen när man kan utnyttja de redan smarta funktionerna som redan finns? API:et bygger på webbens struktur, vilket är känt för de flesta utvecklare. Det gör att det är lätt att bygga och förstå, samt implementera nya funktioner och tjänster.

Teknisk beskrivning av REST- API

När vi talar om REST (REpresentational State Transfer), pratar vi också om dess tekniska grund, som nämligen är HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Ett REST API bygger på en enkel struktur, med en Uniform Resource Identifier (URI) och ett verb. URI:n specificerar vilken resurs som ska hanteras, medan verbet anger vilken åtgärd som ska utföras. Vanliga verb som används i ett REST API inkluderar GET, som hämtar information om en resurs; POST, som skapar en ny resurs; PUT, som ersätter informationen om en resurs; och DELETE, som raderar en resurs. Olika resurser identifieras genom specifika URI:er, medan åtgärder på resurserna specificeras med hjälp av olika verb. Detta gör det enkelt för utvecklare att läsa och förstå API:et, oavsett vilket programmeringsspråk de använder. Exempel på ett REST API kan ses i hur olika anrop hanteras. Genom att använda korrekta URI:er och verb kan vi utföra olika åtgärder på resurserna, som att hämta en lista över produkter, skapa en ny produkt eller uppdatera information om en befintlig produkt. Ett REST API är ett kraftfullt verktyg som kan användas i olika sammanhang. Genom att följa HTTP-standarden kan vi dra nytta av den befintliga infrastrukturen och utnyttja webbens cache-mekanism för snabbare prestanda. Så, oavsett om du vill bygga nya applikationer eller ansluta till befintliga system, kan REST vara det rätta valet. Det ger en enkel och standardiserad struktur för att hantera kommunikation mellan klienter och servrar.

Fördelar med REST- API

Det finns väldigt många fördelar med REST-baserat API. Men jag ska försöka få med de viktigaste punkterna nedan. Först och främst använder REST sig av en enkel struktur baserad på HTTP. Det betyder att det är lätt att förstå och enkelt att bygga efter för alla utvecklare där ute. Dessutom är REST API “stateless”, vilket innebär att servern inte behöver hålla reda på tillståndet vid varje anrop. All information lagras istället hos klienten. Detta gör det möjligt att skala upp systemet genom att utnyttja den befintliga infrastrukturen. Du kan även använda vilket programmeringsspråk som helst för att bygga ett REST-API. Så med REST är du inte låst till ett specifikt språk. Detta är väldigt uppskattat för utvecklaren.

Användningsområden för REST- API

När det gäller användningsområden för REST så finns det flera spännande möjligheter att utforska. Genom att använda REST kan man dra nytta av den flexibilitet och enkelhet som protokollet erbjuder. Ett annat sätt att använda REST är att bygga egna systemlösningar. Genom att utnyttja dess enkla och lättförståeliga struktur kan man skapa anpassade API:er som möter specifika behov och krav. Ett exempel på användning av REST är inom ett bokföringssystem. Där man har möjlighet att utifrån ett personnummer eller organisationsnummer per automatik kan hämta validerad information och de uppgifter man söker. Ett REST-API skapar möjligheten att automatisera publicering av information, och är en enkel och flexibel lösning för att hantera kommunikation och överföring av data.

Vi på Checkbiz har vi erfarenheten och kunskapen för att hjälpa dig med utveckling av REST API, oavsett om det handlar om Java, PHP, NodeJS eller något annat programvaruspråk. Vi har möjlighet att automatisera era processer och underlätta er vardag genom att hämta företags- och konsumentuppgifter från Sverige och Norge.

Följ vår resa på sociala medier