Kunskapsbanken

Vad innebär NIX-registret och OPT-IN / OPT-OUT?

Posted on

I denna genomgång ska vi djupdyka i vad NIX-Telefoni och NIX-Adresserat står för, samtidigt som vi belyser deras distinktioner från det traditionella “opt-in / opt-out”-systemet.

NIX-Telefoni

NIX-Telefoni är en tjänst som gör det möjligt för individer att blockera oönskade marknadsföringssamtal. Detta är speciellt användbart för de som vill undvika försäljningssamtal eller insamlingsförsök via telefon. När man registrerar sitt telefonnummer i NIX-Telefoni, måste företag och organisationer respektera detta och får inte längre rikta direktmarknadsföringssamtal till det registrerade numret. Tjänsten är kostnadsfri och gäller tills användaren väljer att avregistrera sig. 

NIX-Adresserat

Likaså möjliggör NIX-Adresserat att individer kan undvika adresserad direktreklam, vilket reducerar oönskad post. Det är viktigt att notera att detta inte påverkar oadresserad post eller post från företag med vilka konsumenten redan har ett förhållande. Spärren gäller tillsvidare eller tills du själv väljer att ta bort den.

Skillnaden mellan Nix och Opt-Out-system

Till skillnad från traditionella opt-out-system, som kräver separat avregistrering hos varje företag, erbjuder NIX en centraliserad lösning för att blockera oönskad kommunikation från flera företag på en gång. Opt-out-system kräver vanligtvis att individer kontaktar varje företag separat för att avregistrera sig från marknadsföring, vilket kan vara tidskrävande och omständigt.

Undantag från NIX-spärren

Trots dess effektivitet, gäller NIX-spärren inte i alla situationer. Marknadsundersökningar, samhällsinformation, politiska kampanjer och andra samhällsintressanta samtal är exempel på kommunikation som inte stoppas. Vidare, om du uttryckligen tillåtit företag att kontakta dig, eller om du har ett befintligt kundförhållande, kan dessa företag lagligen fortsätta att ringa dig trots din NIX-registrering. Då måste man kontakta företaget man har ett kundförhållande till och be att få hamna på deras opt-out lista.

Vad kan jag göra om jag blir uppringd eller får direktreklam trots att jag nixat mig?

  1. Kontrollera först att inte några av undantagen gäller för dig. 
  2. Meddela det specifika företaget att du inte vill ha denna typ av samtal eller post. Om du förbjuder företaget att ringa eller skicka postalt till dig får de inte göra det. 
  3. Om du ändå får telefonsamtal eller brev från det specifika företaget, gör en skriftlig anmälan till NIX-nämnden . 

NIX-nämnden är näringslivets självregleringsorgan, vars syfte bland annat är att övervaka att NIX-reglerna följs. 

Verksamhet och historia om NIX

NIX-Telefon är ett svenskägt register som kontrolleras av Swedma och är avsett att ge konsumenter makten att blockera oönskade säljsamtal. Sedan starten 1999 har tjänsten växt exponentiellt, och idag omfattar registret över 1,5 miljoner telefonnummer. Genom att ansluta sig till NIX kan företag visa att de respekterar konsumenternas önskemål och följer god marknadsföringssed.

Grunden för NIX-Telefon och de bestämmelser som sätter kriterierna för spärregistret, är de etiska regler som branschorganisationerna SWEDMA och Kontakta antagit. Utifrån dem har Föreningen NIX-Telefon skapat de regler som styr spärregistret.

Sammanfattningsvis förstärker NIX-Telefoni och NIX-Adresserat konsumenternas möjlighet att kontrollera vilken marknadsföring de tar emot, vilket är enklare jämfört med traditionella opt-out-metoder. Enligt Marknadsföringslagen är en marknadsförare skyldig – med vissa undantag – att kontrollera om en privatpersons telefonnummer finns i NIX-Telefon innan samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte rings till denne.

För företag är det viktigt att välja tjänsteleverantörer som är godkända återförsäljare av NIX-registret, såsom Checkbiz, vilket garanterar att marknadsföringsåtgärder respekterar konsumenternas preferenser och skyddar deras integritet. Att leverantören är medlem i SWEDMA är en kvalitetsstämpel.

Boka gärna ett Teams-möte med oss så berättar vi mer!

Följ vår resa på sociala medier