Kunskapsbanken

Särskild postadress eller c/o adress?

Posted on

Särskild postadress eller c/o adress – När skall man välja det ena eller det andra?

– ”Care of” eller c/o adress – När någon annan skall ta hantera din post.

“Care-of-adress” eller c/o adress som det även kallas innebär att mottagaren av försändelsen gett någon annan i uppdrag att ansvara för att posten kommer fram. “Care of” behövs inte rapporteras till någon myndighet och behöver inte gälla generellt, utan kan anmälas och gälla till en specifik avsändare, tex sin arbetsgivare. Vill man att det skall gälla generellt och även skickas ut till de bolag som löpande uppdaterar sina register mot Skatteverket (tex med hjälp av Checkbiz aviseringstjänst) måste man kontakta Skatteverket och uppdaterar sin adress (folkbokföring eller särskild) med “care of” uppgifterna. Du kan ha en “care of” både på din folkbokföringsadress och på en särskild postadress.
Personen vars namn står efter c/o i adressen (c/o Bo Boendesson), är den som fått uppdraget att leverera/förvara posten så att den når mottagaren (Mottagare Mottagaresson), se nedan:

Mottagare Mottagarsson (Namnet på mottagaren)
c/o Bo Boendesson (Den som fått i uppgift att förmedla försändelsen. Kan vara en person eller företag)
Stora vägen 1
123 45 Staden

“Care of” används ofta om man har förvaltare eller god man, men även till dödsbon. En annan vanlig men även felaktig användning av “Care of” är när man är inneboende eller även vissa fall hyr i andra hand. Det är vanligt att använda c/o adress hos studenter och andra som flyttar ofta, i stället för att placera en ny etikett på brevlådan. Bor man på adressen skall namnet stå på brevlådan, även om man inte är folkbokförd där. Man bör även göra en adressändring och ordna med eftersändning. Ett alternativ skulle vara att låta posten gå till mer permanent adress, tex hos sina föräldrar, och där står som ”care of”.

Skall man skriva det korrekt skall det vara c/o med litet c och inte C/o som man tyvärr ofta ser.

Värt att tänka på kring “Care of” är dels att inte alla system, framför allt utländska, alltid har stöd för att hantera c/o adresser. Därav tenderar posten att hamna på villovägar om tex den som man är c/o för flyttar till annan adress.

Särskild postadress – en alternativ postadress i minst 6 månader.

Som ett komplement till din folkbokföringsadress kan man även ha en särskild postadress, antigen i Sverige eller utomlands. En särskild postadress är en annan adress än folkbokföringsadressen dit du vill ha din post skickas under en längre tid, minst sex månader. Anmälan av särskild postadress gör till Skatteverket (via blankett SKV 7844).

Exempel när du kan anmäla en särskild postadress. När du:

  • önskar att få din post skickad till en annan adress.
  • önskar att få din post skickad till en postbox.
  • är god man eller förvaltare som vill ta hand om huvudmannens post.
  • ett myndigt barn och ska ta hand om dina föräldrars post.
  • befinner dig utomlands under en kortare tid (max 1år) och någon annan. ska ta hand om din post eller vill få din post skickad till den adress du befinner dig på.

De flesta myndigheter får automatiskt den särskilda postadressen. Men inte alltid. Det är viktigt för företag att uppdatera sina register med information ur folkbokföringen, antigen regelbundet eller vid behov. Med hjälp av Checkbiz API kan vi ge löpande uppdateringar eller via aviseringar för hålla ditt kundregister uppdaterat och aktuellt mer korrekt information.

Följ vår resa på sociala medier