Kunskapsbanken

Marknadsföring genom postala utskick: En tidsenlig strategi för att sticka ut

Posted on

I vårt förra inlägg pratade vi om hur man kan göra personurval för att hitta sin målgrupp. Idag skall vi fördjupa oss i postala utskick.

I en tid där digital marknadsföring dominerar och innehållet ständigt ökar, kan det vara svårt för företag att skilja sig från mängden. Medan många har satsat på digitala strategier, finns det fortfarande ett kraftfullt värde i traditionella marknadsföringsmetoder, särskilt postala utskick. I detta blogginlägg ska vi utforska fördelarna med postala utskick med Adresserade Reklamutskick (ADR). Hur kan detta vara en effektiv metod för att nå ut till din målgrupp och hur kan du optimera portokostnader för att maximera din investering?

Vad är postala utskick och ADR?

Postala utskick innebär att man skickar reklammaterial direkt till mottagarens postlåda. Detta kan inkludera broschyrer, kataloger, produktprover, eller personliga brev. När postala utskick används tillsammans med Adresserade Reklamutskick (ADR), innebär det att material skickas direkt till specifika individer eller företag baserade på demografiska, geografiska eller andra riktade kriterier. Detta skapar en personlig touch och ökar chansen för relevans och uppmärksamhet från mottagaren.

Fördelar jämfört med digital marknadsföring

Mindre konkurrens: I en digital värld överflödad av e-post, annonser och sociala medier, är det lätt för ditt budskap att gå förlorat. Ett fysiskt utskick kan sticka ut i mängden och skapa en starkare närvaro.

Högre engagemang: Forskning visar att fysiska utskick ofta genererar ett högre engagemang än digitala motsvarigheter. Människor är mer benägna att komma ihåg något de har rört vid fysiskt jämfört med något de sett på en skärm.

Personlig beröring: ADR tillåter skräddarsydd kommunikation som känns mer personlig och direkt. En välutformad postförsändelse kan kännas mer genomtänkt och värdefull.

Längre livslängd: Till skillnad från digitala annonser som försvinner när man scrollar förbi, kan ett fysiskt utskick ligga kvar på ett bord eller i en låda och påminna mottagaren om ditt varumärke under en längre tid.

Hur kan man via analogt brev driva in kunden digitalt?

Variabeltryck: Även känt som personifierat tryck

Variabeltryck är en teknik som tillåter förändringar från ett tryck till ett annat utan att stoppa eller sakta ner tryckprocessen. Det innebär att varje tryckt enhet kan anpassas för att innehålla mottagarens namn, adress, specifika intressen eller andra unika data. Denna höga grad av personifiering gör det möjligt för företag att skicka skräddarsydda meddelanden till varje individ, vilket dramatiskt kan öka relevansen och mottagarens engagemang.

QR-koder: Quick Response-koder

QR-koder har revolutionerat sättet vi kopplar det fysiska med det digitala. Genom att inkludera en QR-kod i ditt tryckta marknadsföringsmaterial, kan du enkelt leda mottagarna till en webbplats, en unik video, en undersökning, eller andra digitala resurser med bara en snabb skanning med deras smartphone. Denna omedelbara tillgång till digitalt innehåll inte bara förstärker kundens engagemang utan ger också värdefulla möjligheter till interaktion och datainsamling.

Kombinationen: En kraftfull marknadsföringsstrategi

När variabeltryck och QR-koder kombineras i ett marknadsföringsinitiativ, skapas en kraftfull verktygslåda för direkt kommunikation. Tänk dig ett postalutskick där varje mottagare får ett personligt anpassat meddelande komplett med en unik QR-kod som leder till en personligt anpassad landningssida. Detta tillvägagångssätt inte bara höjer nivån på personlig marknadsföring utan skapar också en smidig övergång från fysiska till digitala upplevelser.

Denna strategi möjliggör flera fördelar:

Ökad interaktion: Genom att erbjuda en direkt länk till digitalt innehåll ökar du chansen för mottagaren att engagera sig med ditt varumärke på en djupare nivå.

Mätbara resultat: QR-koder kan spåras och analyseras, vilket ger viktig information om kundbeteende och kampanjens effektivitet.

Förstärkt kundupplevelse: Genom att erbjuda en sömlös och interaktiv upplevelse som kombinerar det bästa av fysiska och digitala världar kan du öka kundnöjdheten och lojaliteten.

Portooptimering: sänk dina kostnader effektivt

När det gäller postala utskick är det inte bara innehållet som är viktigt utan även portokostnaderna. Att optimera portot innebär att hitta sätt att skicka dina utskick till lägre kostnad utan att kompromissa med kvaliteten på leveransen.

Hos Checkbiz har vi lösningar som passar företag oavsett om de vill skicka några enstaka brev eller några tusen, vilket kan optimera portokostnader genom att välja den mest kostnadseffektiva leveransmetoden för varje enskilt utskick.

Att optimera portokostnaderna är en viktig del av att maximera avkastningen på dina marknadsföringsinvesteringar och säkerställa att dina utskick når din målgrupp effektivt och kostnadseffektivt.

Händelsebaserade utskick

En innovativ strategi inom postala utskick är att anpassa dem efter händelser eller beteenden hos målgruppen. Genom att använda tillgänglig data kan Checkbiz skapa och skräddarsy utskick som är tidsatta för att nå ut till kunder eller prospekt vid exakt rätt tillfälle.

Vi tar ett exempel: En bilverkstad verksam i en kommun vill nå alla personer som flyttar in till kommunen från en annan kommun samt äger en bil som är äldre än 5 år.

Checkbiz sätter då upp en händelsstyrd bevakning och så fort de inträffar triggas ett utskick från företaget med ett erbjudande till personen.

Händelsebaserade utskick möjliggör en mer proaktiv och målinriktad marknadsföring, där företag kan engagera sina kunder vid exakt rätt tidpunkt och kontext för att maximera chansen till konverteringar och lojalitet.

Slutsats

Trots att vi lever i en digital era, har postala utskick inte förlorat sitt värde. Genom att utnyttja fördelarna med postala utskick och portooptimering, kan företag på ett kostnadseffektivt sätt skapa meningsfulla och minnesvärda interaktioner med sina kunder. Det är dags att överväga att integrera postala utskick i din marknadsföringsstrategi för att verkligen sticka ut i dagens digitala brus.

QR-koder erbjuder omedelbar tillgång till digitalt innehåll och möjliggör en sömlös övergång från fysiska till digitala upplevelser, medan händelsestyrda utskick möjliggör proaktiv och målinriktad marknadsföring som engagerar kunderna vid exakt rätt tidpunkt och i rätt kontext. Genom att kombinera traditionella och innovativa marknadsföringsmetoder kan företag skapa starka och effektiva kampanjer som når och berör sin målgrupp på djupet.

Boka gärna ett Teams-möte med oss så berättar vi mer om hur ni kan ta er marknadsföringsstrategi till nästa nivå!

Följ vår resa på sociala medier