Kunskapsbanken

Vad är Verklig Huvudman?

Posted on

Vad är en verklig huvudman?

I den komplexa världen av företagsstrukturer och finansiella transaktioner är begreppet “verklig huvudman” centralt för att förstå vem som egentligen drar nytta av, kontrollerar eller har det avgörande inflytandet över en organisation. 2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. I transaktioner som kräver kundkännedomsåtgärder, såsom större finansiella transaktioner eller när man etablerar affärsrelationer med nya partners, är information om vem som är verklig huvudman mycket viktig.

Så, vad innebär det egentligen att vara verklig huvudman och varför behöver detta kontrolleras?

En verklig huvudman refererar till den person eller de personer som ultimat äger eller kontrollerar en juridisk enhet, såsom ett företag, en trust eller en stiftelse. Detta är inte nödvändigtvis personen som står som ägare på papperet, utan snarare den eller de personer som i slutändan har det avgörande inflytandet, antingen genom ägarandelar, röstningsrätt eller liknande. Syftet med att identifiera verkliga huvudmän är att öka transparensen och förhindra ekonomisk brottslighet såsom penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hur vet man vem som är verklig huvudman? 

Att fastställa vem som är verklig huvudman kan vara en komplex process, särskilt i fall där företagsstrukturer är lager på lager med olika juridiska entiteter. Därför är också obligatoriskt för de företag och föreningar som omfattas av detta regelverk att anmäla detta till Bolagsverket. En verklig huvudman är ofta definierad som den person som direkt eller indirekt:

  • Äger mer än 25 % av bolagets aktier.
  • Kontrollerar mer än 25 % av rösterna genom avtal eller liknande arrangemang.
  • Har rätt att utse eller avsätta majoriteten av styrelsemedlemmarna.

Vad innebär det att vara verklig huvudman?

Att vara verklig huvudman för ett företag eller förening innebär att man har ett visst juridiskt och ekonomiskt ansvar. Detta inkluderar skatteskyldigheter, juridiska förpliktelser och i vissa fall ansvar för företagets handlingar, särskilt i de fall där det visar sig att företaget använts för penningtvätt eller finansiering av terrorverksamhet.

När behövs verklig huvudman?

Totalt berörs ca 800 000 svenska företag och föreningar av kravet om att anmäla verklig huvudman. Det finns vissa undantag när anmälan om verklig huvudman inte är anmälningspliktigt, till exempel är döds- och konkursbon, enskilda näringsidkare, stat, landsting och kommun där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Uppgifter om verklig huvudman behövs i flera sammanhang, främst för att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta gäller i synnerhet för branscher där risken för att deras tjänster utnyttjas i syfte för penningtvätt eller terrorfinansiering är särskilt hög, till exempel banker, försäkringsbolag, pantbanker eller fastighetsmäklarföretag.

Hur kan jag få reda på vem som är verklig huvudman för ett specifikt företag?

Checkbiz har flera lösningar som kan hjälpa er i ert KYC-arbete kring att identifiera verkliga huvudmän. Vi erbjuder informationen via API – ett enkelt sätt att integrera till era befintliga system och processer, samt leverans på fil. Kanske vill ni också använda parametern för att göra spännande prospekturval?

Vi är även återförsäljare av den webbaserade tjänsten Svensk Faktakontroll som är ett överlägset 360-verktyg för affärsinformation.

Boka gärna ett Teams-möte med oss, så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just er!

Följ vår resa på sociala medier