Marknadsinformation B2C

Analys och urval

För att kunna göra så träffsäkra urval som möjligt, är det bra att först få en bild av nuläget.

Vem är er kund? Hur kan ni hjälpa er kund på bästa sätt? Hur länge stannar er kund kvar och hur ska ni kommunicera med dem?

Vi hjälper er att få en ökad förståelse för vilka era kunder är och vad det finns för ”tvillingar” till dessa. Vi har lång erfarenhet av konsumenturval för både bearbetning via DR, TM och Facebook.

Exempel på variabler som vi kan skapa urval utifrån är:

  • Ålder
  • Geografi
  • Konsumtionskraft
  • Kön
  • Boendeform
  • Bil i hushållet
  • Äger hund
  • Telefon (Nix)

Leveranstid på urval: 2 arbetsdagar

 

Kampanjer

Är ert företag kampanjintensivt?

Det är mycket man skall tänka på när det gäller konsumentkampanjer – När ska kampanjen gå ut? Vem ska vi rikta oss till? Vad ska vi ha för budskap? Vilka kanaler ska vi använda oss av? Vilka personer ska vi inte bearbeta?

Vi kan hjälpa er med alla dessa frågor! Checkbiz har gedigen erfarenhet när det gäller konsumentkampanjer. Vi är gärna med er från början och finns självklart med som stöd genom hela processen.

 

Responsanalys

Man kan alltid bli lite bättre. Att dra lärdom av tidigare kampanjer för att ser hur man skall bli bättre till nästa gång, är en av nycklarna till framgång. Genom att svart på vitt se vilka personer som responderar eller direkt blir kunder till er, kan vi hjälpa er med att göra urvalen ännu mer träffsäkra och lönsamma.

 

Målgruppsaviseringar

Vill ni veta vilka som har flyttat, vilka som fyller jämt, köpt en bil, fått sitt första barn, införskaffat nytt telefonabonnemang, äger en hund? Med vår målgruppsavisering kan vi levererar löpande önskade målgrupper till er.

Adress

Huvudkontor:
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal

Försäljningskontor:
Sveavägen 66
111 34 Stockholm

Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö

Org-nr: 556821-3804

E-post & Telefon:

info@checkbiz.se
031 67 38 05

logga checkbiz
swedma-logga

Checkbiz är återförsäljare av NIX