API, Tjänster

Verklig huvudman

Posted on

Hur vill du ha din information om verklig huvudman?

Nu kan du välja vilken information du behöver och hur du vill ha den. Av erfarenhet vet vi att när man söker information om verklig huvudman behöver man även annan kringinformation och detta får du med i ditt API-svar. På så sätt slipper du söka kring-information på annat håll.

Vad är verklig huvudman?

Verklig huvudman är den som verkligen äger eller har kontroll över ett företag eller organisation. Att ta reda på vem verklig huvudman är brukar vara ett steg i rutinen för att lära känna sin kund KYC (Know Your Customer).

Enligt EU-direktiv måste alla EU-länder föra register över verkliga huvudmän. I Sverige anmäler man verklig huvudman till Bolagsverket och man har samlat in denna information sedan september 2017. Syftet med registret är att man skall veta vem som står bakom ett företag eller organisation och därigenom bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hur fungerar det?

Skicka in ett organisationsnummer eller personnummer till oss, via API-anrop. Du får svar på vem som är verklig huvudman för företaget eller om en person är verklig huvudman för ett företag.

Nedan finner du exempel på poster som vi levererar.

Företag
  • Företagets korrekta namn, adress och registreringsuppgifter.
  • Vem/vilka är verklig huvudman, saknas registrerad verklig huvudman eller få information om att man inte rapporterat in verklig huvudman.
  • Företagets säte
  • Registrerad för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift
Person
  • Personens korrekta namn och adress
  • Folkbokförd i kommun och län
  • Alla företag som personen är huvudman för
  • Bolagsengagemang så som ledamot eller suppleant
  • Civilstånd och vem man är gift med, för att t ex kartlägga om företaget är ett familjeföretag.

Vi har flera olika datapaket som du kan välja mellan så att du får ut den information som du behöver.

Korrekt data

Information om verklig huvudman uppgår till ca 800 000 poster i vår databas och innehåller en kombination av över 560 000 organisationsnummer och 470 000 personnummer. Vi levererar alltid korrekt information med uppdatering 7 gånger/vecka.

Hör av dig till oss på [email protected] så hjälper vi dig att få ut så bra och nyttig information som möjligt.