API, Tjänster

Våren kommer med spännande nyheter!

Posted on

Hämta ny information via API.  Under våren lanserar vi uppgifter om verklig huvudman och information om norska företag och personer. 

Verklig huvudman

Vår information ger svar på vem som verkligen äger eller har kontroll över ett företag eller organisation. Att ta reda på vem verklig huvudman är brukar vara ett steg i rutinen för att lära känna sin kund KYC (Know Your Customer).

Enligt EU-direktiv måste alla EU-länder föra register över verkliga huvudmän. I Sverige anmäler man verklig huvudman till Bolagsverket och man har samlat in denna information sedan september 2017. Syftet med registret är att man skall veta vem som står bakom ett företag eller organisation och därigenom bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hur fungerar det?
Skicka in ett organisationsnummer eller personnummer till oss, via API-anrop, så får du svar på vem som är verklig huvudman för företaget eller om en person är verklig huvudman för ett företag.

Kontakta oss, vi berättar gärna mer!

Kontakta oss

 

Norge 

Hämta information om företag och personer i Norge såsom namn, adress, postnummer, postort, företagsform, moderbolag, bransch och antal anställda med mera. Har du inte organisationsnummer eller personnummer finns också en tjänst för att söka fram de rätta identiteterna.
Hur fungerar det?
Genom att skicka in ett norskt organisationsnummer eller id-nummer, via API-anrop, får du de uppgifter som du på förhand bestämt att du vill ha. Informationen importeras in i ditt system eller där du vill ha den.

Kontakta oss, vi berättar gärna mer!

Kontakta oss