Kunskapsbanken

Vad innebär begreppen AML och KYC?

Posted on

Hur väl skyddar ditt företag sig mot ekonomisk brottslighet? Hur bra koll har du egentligen på dina samarbetspartners, kunder och leverantörer?

I detta inlägg kommer vi gå in lite mer på djupet om varför AML (Anti-Money-Laundering) och KYC (Know-Your-Customer) bör tas med största seriositet och kan vara avgörande för företag av flera skäl. Det handlar kort och gått om att förstå och bedöma risker relaterade till affärsrelationer och transaktioner, samt hur man kan upptäcka och förhindra aktiviteter som penningtvättbrott.

Är ni redo att ta reda på hur AML och KYC kan bli ert bästa försvar mot ekonomisk brottslighet och säkerställa en transparent och säker organisation? Läs vidare och upptäck de strategier som kan skydda ert företag och som behövs för att bedriva en hållbar verksamhet!

Varför bör företag fokusera på AML och KYC?

Anti-Money Laundering (AML) och Know Your Customer (KYC) är två centrala begrepp inom finanssektorn som syftar till att förhindra och upptäcka ekonomisk brottslighet. AML, eller åtgärder mot penningtvätt, avser de lagar, regler och procedurer som skapats för att stoppa kriminella från att tvätta pengar, det vill säga att omvandla illegalt förvärvade pengar till lagliga medel. AML-standarder fastställs av internationella organ som Financial Action Task Force (FATF), en oberoende mellanstatlig organisation som arbetar för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF:s riktlinjer uppdateras regelbundet för att möta nya utmaningar och trender inom den globala ekonomin. Dessa riktlinjer implementeras sedan av nationella myndigheter och finansiella institutioner över hela världen.

KYC, eller kundkännedom, är en viktig komponent inom AML-ramverket. KYC-processen innebär att företag, särskilt inom finanssektorn, samlar in och verifierar information om sina kunder för att förstå och bedöma deras riskprofil. Detta inkluderar att bekräfta kundens identitet genom legitimation och andra dokument, analysera deras inkomstkällor, och utvärdera potentiella risker för att involvera sig i penningtvätt eller annan olaglig verksamhet. Genom att genomföra noggranna KYC-procedurer kan finansiella institutioner identifiera misstänkta aktiviteter tidigt och vidta lämpliga åtgärder. Det är också en lagstadgad skyldighet för dessa institutioner att följa AML- och KYC-regler för att förhindra att deras tjänster används för illegala ändamål, dvs att säkerställa efterlevnad av penningtvättslagen.

AML- och KYC-åtgärder skyddar inte bara det finansiella systemets integritet utan bidrar också till den globala kampen mot brottslighet och terrorism. Effektiv implementering av dessa åtgärder hjälper till att upprätthålla förtroendet för finansiella institutioner och säkerställer att de opererar på ett ansvarsfullt och lagenligt sätt. Genom att engagera sig i KYC och AML visar företag sitt engagemang för att bedriva affärer på ett etiskt och lagligt sätt, vilket är avgörande för deras långsiktiga framgång.

Nedan följer en lista på några exempel av juridiska personer samt branscher som berörs av penningtvättslagen:

  • Banker
  • Advokater och advokatbolag
  • Företag som driver livförsäkringsrörelse
  • Fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag
  • Auktoriserade eller godkända revisorer och registrerade revisionsbolag
  • Företag som driver spelverksamhet
  • Finansiella institutioner
  • Skatterådgivare

Sammanfattningsvis kan man säga att KYC och AML skyddar företag från att bli involverade i olaglig verksamhet och ekonomisk brottslighet, vilket kan leda till ryktesproblem och juridiska konsekvenser. Det främjar en sund affärsmiljö genom att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att implementera dessa åtgärder säkerställer ni inte bara att ni följer internationella standarder från Financial Action Task Force (FATF), utan också att ni skyddar era finansiella tillgångar och stärker förtroendet hos era kunder.

Vi på Checkbiz jobbar dagligen med denna typ av aktivitet och erbjuder tjänster och verktyg för att hantera detta på ett säkert sätt. Boka gärna ett Teams-möte med oss så hjälper vi er!

Följ vår resa på sociala medier