Aktuellt

Checkbiz ökar konverteringsgraden för Djurskyddet

Posted on

Checkbiz har under 2018 ökat konverteringsgraden och hjälpt Djurskyddet Sverige att öka antalet givare.

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Det är en rikstäckande organisation med ungefär 50 anslutna lokalföreningar.
Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. 
Arbetet finansieras i huvudsak av frivilliga gåvor, arv och medlemsavgifter.
Djurskyddet Sverige har ett 90-konto (90 01 06-6) vilket innebär att verksamheten kontrolleras av 
Svensk Insamlingskontroll.

För Djurskyddet Sverige har Checkbiz levererat ett kundnära samarbete som bygger på enkelhet, kreativitet och löpande kontakt. Allt för att förbättra möjligheterna att nå fler givare och samla in fler gåvor.

Anna Stål kundansvarig på Checkbiz säger,
– Vi startade vårt samarbete med en analys av befintliga givare. Det resulterade i att vi kunde ringa in ”den typiske givaren”. Med denna kunskap plockade vi ut tvillingar till två DR-kampanjer där vi nådde en riktigt bra konvertering. Vi gjorde även en responsanalys för att förfina urvalet ytterligare och vid nästa DR-kampanj kunde vi öka responsen ytterligare.

Anna fortsätter,
– Parallellt har vi även hjälpt Djurskyddet med urval för Facebook-kampanjer. När vi kombinerade urvalen som görs via Facebook med våra egna urval nådde Djurskyddet fler relevanta Facebook-användare och annonspengarna kunde användas mer effektivt.

Sara Frick, Informatör & insamlingsansvarig, på Djurskyddet säger,
– Via vårt samarbete med Checkbiz har vi ökat vår insamlingskonvertering på ett fantastiskt sätt, till glädje för oss och för de utsatta djuren.

Som de flesta andra organisationer jobbar Djurskyddet även med kommunikation till befintliga givare. Checkbiz har under året personnummersatt och uppdaterat givarregistret med korrekta uppgifter om namn och adress, samt rensat bort personer som inte är aktuella.

Vill du veta mer? Kontakta oss på [email protected] så berättar vi mer.