API, Kunskapsbanken

Årsredovisning, bolagsordning och registreringsbevis

Posted on

Fler tjänster via API

Du vet väl att du kan hämta årsredovisningar, bolagsordning och registreringsbevis via API? Du gör ett anrop snabbt och enkelt via vår API-tjänst och får tillbaka dokumenten i PDF-format.

Mer information om våra API:er

 

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen är den inscannade kopian av den årsredovisning som företaget lämnat in till Bolagsverket och innehåller förutom bokslut även förvaltningsberättelsen och revisorns noter. Detta är bra för dig som vill göra en djupgående analys av företaget. Är du intresserad av historik så har vi bokslut från 2011 och framåt.

 

Vad innehåller en bolagsordning?

I bolagsordningen får du fram viktig information om företaget. Man kan säga att i bolagsordningen finns de regler som företaget skall rätta sig efter till exempel i form av hur många styrelsemedlemmar företaget skall ha.

I bolagsordningen framgår:

 • Vilket namn företaget har
 • Vart företaget har sitt säte och var bolagsstämman skall hållas.
 • Inom vilken verksamhet företaget arbetar
 • Registrerat aktiekapital
 • Antal aktier
 • Sammansättningen av styrelsen – Antal ledamöter och suppleanter
 • Revisor – Antal revisorer och om företag skall ha revisor eller inte
 • På vilket sätt skall kallelse till årsstämman (bolagsstämman) genomföras
 • Räkenskapsår – Det vanligaste är 1/1 till 31/12.

Vad är ett registreringsbevis?

I ett företags registreringsbevis framgår bland annat information om vilket namn företaget har och vem som är firmatecknare för företaget. Ett registreringsbevis kan till exempel behövas vid avtalsskrivning för att säkerställa att firmatecknaren är den rätta.

I registreringsbevis ingår:

 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Styrelse och firmateckning
 • Aktiekapital
 • F-skatt och momsregistrering

Kontakta oss på [email protected] eller via din kontaktperson så berättar vi mer.