API

Med vårt REST API  kan du integrera person- och företagsinformation från både Sverige och Norge direkt i ditt system, portal eller webbshop. På så sätt har du alltid aktuell och uppdaterad information och era medarbetare behöver inte lägga tid på att leta information eller utföra manuella kontroller.

 • Effektivisera flödet och hämta information genom att integrera från fler olika datakällor
 • Förbättra processer genom att ha rätt data i era system
 • Verifiera att ni har aktuell information i ert kundregister
 • Minimera risken för felregistrering
 • Underlätta för era kunder och integrera person och företagsuppgifter i en snabbkassa
 • Verifiera att ni gör affärer med rätt person eller företag
 • Hämta firmatecknare vid avtalshantering
 • Förenkla registrering i er kundklubb eller portal för era medlemmar

 

“Checkbiz har bra tjänster, enkel integration, korta beslutsvägar och hjärtat på rätta stället! Tack för ert stöd till Hello World!” 

Ulrika Dellby, Styrelseordförande, Hello World! Ideell Förening

Jag vill veta mer!

API är tillgängligt via

Specialanpassa er lösning med hjälp av vårt REST API, bygg utifrån era förutsättningar och processer.

Vi har information om svenska och norska företag och personer.

Personinformation – Sverige

På ett enkelt sätt kan ni hämta information i ert system, förenkla era processer, underlätta för registrering i kundklubbar eller snabbkassa och förenkla för era kunder att alltid ha senast information hos er. Det finns möjlighet att bland annat hämta:

 • Fullständigt namn
 • Folkbokföringsadress
 • Telefonnummer (operatörsdata)
 • Civilstånd
 • Gift med
 • Kön
 • Ålder
 • Vilka bor på adressen
 • Bolagsengagemang
 • Status (avliden, utvandrad, avregistrerad)
 • Distrikt, Län, Kommun
 • Verklig huvudman – Vilka företag är personen verklig huvudman för.

Företagsinformation – Sverige

Hämta företagsinformation direkt i ert affärssystem, hjälp era kunder att med automatik få in rätt information på rätt kund. Vill ni veta vem som är VD eller firmatecknare på företaget? Vill ni ha kontroll på senaste bokslutet? Betalar företaget F-Skatt, Moms eller Arbetsgivaravgift? Nedan är några av de parametrar ni kan få tillgång till:

 • Företagsnamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Status
 • Kommun, Kommunkod
 • Län, Länskod
 • Nyckeltal
 • Koncerninformation
 • Aktuell Styrelse
 • Aktuellt Bokslut
 • SNI Kod
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Årsredovisning – Inscannad kopia från Bolagsverket med historik från 2011 och framåt.
 • Bolagsordning
 • Registreringsbevis
 • Verklig huvudman

Personnummersök – Sverige

Om ni vill hitta en person där ni inte har, eller inte vill be om ett personnummer, har vi tjänsten Personnummersök där kan ni söka efter  parametrar “vem och var”. Resultatet levereras i en träfflista och därefter kan ni välja rätt person. Dessa parametrar kan ni tillgå i svaret:

 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Ålder
 • Kommun
 • En träfflista med 25 träffar och upp till 500 träffar per sök
 • Möjlighet att få ut personnummer
 • Möjlighet att få ut telefonnummer på unik träff (Operatörsdata)

Företagsök – Sverige

Om ni inte har rätt namn, inte vet fullständigt namn  eller organisationsnummer till ett företag, kan välja att integrera tjänsten Företagsök. Ni kan söka efter “vem = Checkbiz och var = Göteborg”. Posterna nedan kan ni få med i svaret:

 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
 • Adress
 • En träfflista med 25 träffar och upp till 500 träffar per sök
 • Möjlighet att få ut telefonnummer på unik träff

Telefonnummersök – Sverige

Vill du veta vem telefonnumret hör till eller vem som ringde? Med detta API kan ni på ett enkelt sätt få fram vem telefonnumret tillhör, oavsett om det hör till en privatperson eller till ett företag. Parametrar som levereras är:

På person:

 • Personnummer
 • Fullständigt namn
 • Adress

På företag:

 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
 • Namn på person som har abonnemanget, om uppgifter finns
 • Adress
 • Bolagsform

NIX-kontroll – Sverige

Om ni arbetar med att ringa nya kunder, finnd det nu möjlighet att via API kontrollera om ett telefonnummer har nixmarkering,

 • Nixmarkering Ja/Nej

Kreditupplysning*

Att ta en kreditupplysning på en privatperson är lika enkelt som viktigt. kontrollera snabbt om den person du ska göra affärer med är kreditvärdig, det kan spara dig mycket tid och pengar. Tillfällen där det kan vara viktigt att ta en upplysning är t ex:

 • Vid näthandel
 • Anställning
 • Uthyrning
 • Fakturering
 • Utlåning

Kreditmall*

En kreditmall är en automatisk bedömning för snabba och korrekta kreditbeslut. Med hjälp av kreditmallar underlättar vi arbetet för er genom att ni snabbt får svar om kunden är kreditvärdig eller inte. I kreditmall sätter vi upp de ekonomiska parametrarna där vi utgår från er kreditpolicy, detta för att bedömningen alltid ska ske på samma sätt.

*Att ta en kreditupplysning kräver legitimt skäl och upplysningskopia skickas ut på fysiskt person EF/HB/KB

Information om norska företag och personer

Vi levererar följande information om norska personer och företag.

Personinformation – Norge

 • Namn
 • Adress
 • Postnummer
 • Postort
 • Telefonnummer

Företagsinformation – Norge

 • Namn
 • Adress
 • Postnummer
 • Postort
 • Telefonnummer
 • Företagsform
 • Antal anställda
 • Moderbolag
 • Bransch
 • Bokslutsuppgifter

 

Organisations- och idnummer-sök – Norge

Vi har även en tjänst som söker fram rätta identiteter om du saknar organisationsnummer och/eller id-nummer.

 

Checkbiz API är ett modernt, stabilt och lätt-integrerat REST-API som innehåller allt du behöver för att skapa nya och innovativa tjänster i ditt system, portal eller webbshop. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar där du själv väljer vilka uppgifter du vill hämta anpassat till just dina behov. Vi har kvalitetssäkrad data från både Sverige och Norge.

Till vårt API