3 nya fält i CompanyBasic (Företag Grund)

Posted on

Tjänsten: Companyinformation

3 nya fält i blocket Companyinformation Basic (Företag grund). Räkenskapsår, Fusionerad med och flagg för publikt bolag.

Samtliga fält finns tillgängliga omedelbart och ingår i grundpaketet.

Räkenskapsår (financialYear)
Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag ska upprätta sitt årsbokslut eller sin årsredovisning. Ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret kallas brutet räkenskapsår.

Fusionerad med (relatedOrg) 
Fältet “Fusionerad med” ger information om vilket organisationsnummer bolaget har tagits upp i efter fusion. Ett fält som är extra viktigt om man av affärsmässiga skäl vill följa verksamheten.

Publikt bolag ( public)
Ett aktiebolag är privat eller publikt. Ett publikt aktiebolag, till skillnad från ett privat bolag,  är ett företag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden.