Nytt API – Sök person Norge

Posted on

Tjänsten: Personinformation

Nytt API för att hämta och söka Norsk Personinformation i samarbete med Data Factory.

APIet levererar som ett första steg norsk grundinformation såsom namn, adress, födelsedata, status och kön.

För mer detaljerad information om hur anrop och svar ser ut besök gärna vår swagger; DataFactory

Om du vill läsa mer om tjänsten i sin helhet hittar du detta under vår produktsida; Sök person – Norge