Api på hela sveriges register

API står för Application Program Interface och är tekniken som används när en dator pratar med en annan dator. Checkbiz Använder sig av tekniken REST (Representational state transfer) vilket returnerar svar i antingen JSON eller XML format.

I vårt API får du som kund tillgång till viktig information från våra databaser som ni kan använda er av för att utveckla tjänster och ligga steget före era konkurrenter.

Nedan listar vi information om vilka tjänster vi tillhandahåller via API. Vill du se hela listan kan du göra det på vår Swagger sida här: SWAGGER

Våra API:er

Under utveckling

Konsultation Data Management

Under utveckling

SMS

Under utveckling

Online Marketing ( Adword, facebook, AD)

Under utveckling

Print och distribution

Under utveckling

Prospektering/urval

Under utveckling

Webbleads

Under utveckling

Analys

Under utveckling

Registervård

Under utveckling

Analys univers

Under utveckling

Årsredovisningar

Under utveckling

NPO Marknadsföring

Under utveckling

Tekniska Publikationer

Under utveckling

Registeranalys

Under utveckling

Övrig data

Under utveckling

Kreditbeslut Företag

Under utveckling

Kreditbeslut Person

Kom igång med ett testkonto för vårt API direkt!

Skapa konto nu

På vår utvecklarsida kan du läsa mer om hur vårt API fungerar.

Till vårt API