Antal anställda finns nu i CompanyeconomicBasic

Posted on

Tjänsten: Companyinformation

På efterfrågan från flera av våra kunder har vi nu valt att inkludera fältet “Antal anställda” i vårt CompanyInformation – economicBasic block.

Det betyder att alla våra kunder som har economicBasic i sitt avtal nu också har tillgång till detta utan extra kostnad.

För mer detaljerad information om hur anrop och svar ser ut besök gärna vår swagger; Company