Checkbiz GDPR

Rätten till personuppgifter

I samband med att GDPR träder i kraft har du som privatperson makt över dina personuppgifter. Du har rätt att veta hur dina uppgifter skall användas, hur de lagras och varför de sparas. Som privatperson har du rätt  att begära ut dina personuppgifter från ett företag kostnadsfritt.  Du som individ har rätt till att föra över dina personuppgifter från en tjänsteleverantör till en annan. Som privatperson har du rätt att få dina uppgifter uppdaterade. Den ny lagen gör ingen skillnad på ostrukturerade  eller strukturerade personuppgifter. Det innebär e-post, visitkort, bilder och videor omfattas av GDPR.

Har du koll?

Den 25 maj 2018 infördes den nya personuppgiftslagen i hela EU: GDPR (General Data Protection Regulation). Den innebär bland annat att privatpersoner får större makt över sina personuppgifter. En av de nya bestämmelserna (Artikel 5 punkt 1d) i GDPR säger att alla personuppgifter ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål.

Detta innebär för er som är Personuppgiftsansvariga att ni är skyldiga att hålla era kundregister uppdaterade och aktuella. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att Datainspektionen utdömer administrativa sanktioner som i värsta fall kan uppgå till 4% av koncernens samlade omsättning.

Vi på Checkbiz kan hjälpa er med att ser över era rutiner för att uppdatera era kundregister, kontakta oss gärna för ett möte. Vår Mailadress är [email protected]