Api & Webservice

Med vårt REST API och Webservice kan ni integrera person- och företagsinformation direkt i era system, portal eller webbshop. På så sätt har ni alltid aktuell och uppdaterad data. Era medarbetare behöver inte lägga tid på att leta information eller på att utföra manuella kontroller av ert register.

Några av våra befintliga tjänster är:

Sök person eller företag

Om ni vill hitta en person eller ett företag där ni inte har personnummer eller organisationsnummer, har vi en fantastisk söktjänst där ni  kan hitta rätt så lätt i träfflistan.

Sök telefonnummer

Vem var det som ringde? Med detta API kan ni på ett enkelt sätt få fram vem numret tillhör, oavsett om det är en privatperson eller ett företag.

Person- och företagsinformation

Möjlighet att via person eller organisationsnummer hämta t ex folkbokföringsadress, telefon, civilstånd, bolagsengagemang samt företagsadress, bokslutsuppgifter, styrelseinformation mm.

Kreditupplysning

För dig som behöver göra en kreditbedömning inför ett avtal eller en affär tillhandahåller vi kreditupplysningar på privatpersoner och företag.

Kreditmall

En kreditmall är en automatisk bedömning för snabba och korrekta kreditbeslut. Med hjälp av kreditmallar underlättar vi arbetet för er genom att ni snabbt får svar om kunden är kreditvärdig eller inte. I kreditmallen sätter vi upp de ekonomiska parametrarna där vi utgår från er kreditpolicy. Detta för att bedömningen alltid ska ske på samma sätt.

Urval

Behöver ni hitta nya målgrupper att bearbeta?

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag hitta nya potentiella kunder.

Vi hjälper er att göra träffsäkra urval oavsett om det handlar om B2B eller B2C. Med hjälp av vår företags- och konsumentdata, samt er kunskap om er målmarknad, selekterar vi fram nya prospekt. Beroende på hur ni vill kontakta företagen eller personerna kompletterar vi med relevant information.

Registervård & Avisering

Ca 350 000 personer byter adress och ca 170 000 personer ändrar telefonnummer varje år.
Oavsett om ni har ett kund-, leverantörs- eller medlemsregister är det er skyldighet som Personuppgiftsansvariga att hålla ert register uppdaterade och aktuella.

Genom att ha ett uppdaterat kundregister sparar ni  både tid och pengar, minimerar manuell hantering, samt slipper skicka felaktig information till era kunder.

Med ett uppdaterat kundregister behöver inte era kunder kontakta er när de flyttar eller byter namn utan ni ligger steget före!

API

Personer rör på sig, flyttar, byter telefonnummer och gifter sig. Håll ert kundregister uppdaterat med API, på så sätt stärker ni era kundrelationer, slipper felstavningar och felaktiga data i ert CRM.

Avisering

För att hålla ert kundregister uppdaterat med korrekt information, har ni möjlighet att avisera ert kundregister. Dvs ni får reda på när en förändring sker. Vi kan avisera på namn, adress, status (avliden, utvandrad) och telefonnummer.

Registervård

Skickar ni reklam, fakturor eller information till era kunder? Saknar ni ett komplett kundregister? För att säkerställa att er information kommer fram är det viktigt att ha ett uppdaterat CRM. Vi kan både personnummersätta, telefonnummersätta och uppdatera era register med namn, adress, status samt telefon. Vi kan hjälpa er att uppdatera ert kundregister en enstaka gång eller löpande.

Registeranalys

Hur hanterar ni era kund-, leverantörs – och medlemsregister idag? Nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa er?

Vi erbjuder en kostnadsfri registeranalys av hela ert kundregister (konsument). Med en registeranalys kan vi berätta vilken data som behöver uppdateras och vilken data som stämmer. Ni kan då på ett enkelt sätt komma fram till vilka processer gällande ert kundregister ni behöver se över på ert företag, för att följa den nya lagen som träder i kraft i maj 2018. Resultatet levereras inom två arbetsdagar.

SMS-kommunikation

Kommunicera effektivt med dina kunder. SMS blir allt viktigare för olika servicetjänster så som; bank, tandläkare, bokningar och inte minst som kampanjverktyg. SMS är otroligt snabbt, effektivt, pålitligt och klarar affärskritiska -eller samhällsviktiga behov.
I en kundklubb kan du effektivt och billigt skicka sms till dina medlemmar. Du kan administrera dina utskick och se statistik i realtid via en webbportal. Vi stödjer också API-anslutningar som gör mer avancerade lösningar möjliga.

Digitala kuponger

Digitala kuponger är ett effektivt och säljdrivande verktyg som gör att du når nya konsumenter samt ökar din merförsäljning till befintliga kunder. Speciellt i kombination av våra övriga tjänster.

Digitala kuponger är ett perfekt alternativ när du ska lansera en ny produkt, bygga lojalitet eller när du vill erbjuda VIP-kunder en specifik produkt via din kundklubb.

Analys

Vill du veta hur en ”typisk kund” ser ut hos er?
Oavsett om det gäller företag eller konsument så kan vi identifiera gemensamma kännetecken på era mest lönsamma kunder till att hitta vilka kunder som kostar mest tid att bearbeta.
Genom prediktiv analys kan vi hjälpa er att tidigt identifiera de kunder som har störst potential men även vilka som löper störst risk att säga upp sina avtal. Utgångspunkten för oss är att gräva där ni står, dvs. hur kan ni öka försäljningen på befintliga kunder i kombination med lönsam nykundsbearbetning.

Facebookkampanj

Vill ni ha hjälp med att skapa en framgångsrik kampanj på Facebook?
Vi kan via urvalskriterier och er kunskap nå ut till rätt målgrupp på Facebook
Vi kan annonsera till era befintliga kunder samt bearbeta nya prospekt.

Kundklubb

Vårt synsätt är att om alla gör likadant bör man hitta nya alternativa sätt att driva sin verksamhet. Antingen leder ett företag utvecklingen eller så följer man utvecklingen.
Ett exempel på ett projekt vi är delaktiga i var att ta fram en ny kundklubbslösning åt ett företag. Vi tog fram ett Admingränssnitt och en APP för kunden, där de vill kommunicera erbjudanden till sina medlemmar främst via en app. De ville ha ett rent och enkelt system utan massa inbyggda extrafunktioner som inte används. Lansering skedde i november.

Adress:

Ålegårdsgatan 1, 431 50 Mölndal

Org-nr:

556821-3804

E-post & Telefon:

info@checkbiz.se
031 67 38 05