Registervård (Konsument)

Ett vårda ert kundregister  är en viktig del av att vårda en kund, att ha er kunds information uppdaterad, så som namn, adress, telefon och  status är en viktig del och sparar pengar. Det kan också skada ert varumärke om man skickar ut fel information till fel adress.

Värt att veta: Varje månad, byter ca 33 000 personer namn, ca 102 000 byter adress, ca 250 000 byter telefonnummer och ca 7500 personer avlider.

Med en registertvätt får ni senast information i ert kundregister, vi kan:

  • Personnummersätta
  • Uppdatera namn
  • Uppdatera adress
  • Uppdatera telefon, fast och mobil
  • Kontrollera status så som avliden, eller utvandrad
  • Nixmarkera

 

Klicka på länken kostnadsfri registeranalys för mer information.

 

Avisering

Efter att ni har uppdaterat ert kundregister, rekommenderar vi att ni lägger upp det på en bevakning, en så kallad avisering, där man veckovis, månadsvis eller kvartalsvis får reda på förändringar i sitt kundregister (konsument) vilka har bytt namn, vilka har bytt telefonnummer, vilka har avlidit.

 

Adress

Huvudkontor:
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal

Försäljningskontor:
Sveavägen 66
111 34 Stockholm

Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö

Org-nr: 556821-3804

E-post & Telefon:

info@checkbiz.se
031 67 38 05

logga checkbiz
swedma-logga

Checkbiz är återförsäljare av NIX