Registeranalys

En registeranalys talar om hur ditt kundregister mår. Hur många poster är felaktiga och hur många stämmer?

Varför är det viktigt att ha korrekt information i ditt kundregister?

Att ha felaktig information i sitt register innebär missade affärsmöjligheter och onödigt merjobb. Skickar man ut post brevledes till sina kunder är det kostsamt att skicka till fel adress både när det gäller porto, hantera returer och ta reda på rätt adress. Säljavdelningen tappar lätt både lust och fart när kundens telefonnummer inte fungerar. Enligt GDPR är det mot reglerna att ha felaktig data i sitt register. Även varumärkesmässigt kan skadan bli stor om man exempelvis försöker kommunicera med avlidna.

Kom igång med din kostnadsfria analys nu 

I din kostnadsfria registeranalys rapporterar vi om nedanstående parametrar:

  • Antal korrekta uppgifter i ert register
  • Antal felaktiga namn i ert register
  • Antal felaktiga adresser i ert register
  • Antal felaktiga telefonnummer i ert register
  • Antal avlidna, utvandrade, avregistrerade
  • Hur många personnummer kan vi klä på
  • Hur många telefonnummer kan vi klä på
  • Dubblettfritt

Vår kostnadsfria analys talar inte bara om vilka felaktigheter som finns i ert register, utan ni får även en kostnadsfri kvalitetssäkring. Det är inte bara en trygghet utan även en skyldighet enligt GDPR som trädde i kraft 2018.

Leveranstid

2 arbetsdagar

Adress

Huvudkontor:
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal

Försäljningskontor:
Sveavägen 66
111 34 Stockholm

Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö

Org-nr: 556821-3804

E-post & Telefon:

info@checkbiz.se
031 67 38 05

logga checkbiz
swedma-logga

Checkbiz är återförsäljare av NIX