Registeranalys

En registeranalys talar om hur ert kundregister mår. Hur många poster är felaktiga och hur många stämmer? Skickar man ut post brevledes till sina kunder är det kostsamt att skicka fel- både gällande porto, hantera returer och ta reda på rätt adress och ur synpunkt att skada varumärket.

Vi erbjuder er en kostnadsfri registeranalys på konsument där vi  kan tala om:

  • Antal korrekta uppgifter i ert register
  • Antal felaktiga namn i ert register
  • Antal felaktiga adresser i ert register
  • Antal felaktiga telefonnummer i ert register
  • Antal avlidna, utvandrade, avregistrerade
  • Hur många personnummer kan vi klä på
  • Hur många telefonnummer kan vi klä på
  • Dublettfritt

Vår kostnadsfria analys talar inte bara om vilka felaktigheter som finns i ert register, utan ni får även en kostnadsfri kvalitetssäkring. Det är inte bara en trygghet utan även en skyldighet enligt den nya personuppgiftslagen (GDPR) som träder i kraft 25 maj i år.

Leveranstid:

2 arbetsdagar

 

 

Adress:

Huvudkontor:
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal

Försäljningskontor:
Sveavägen 66
111 34 Stockholm

Org-nr:

556821-3804

E-post & Telefon:

info@checkbiz.se
031 67 38 05

 

logga checkbiz
swedma-logga

Checkbiz är återförsäljare av NIX