Marknadsinformation B2B

Analys och urval

För att får fram så bra prospekt som möjligt är det alltid bra att börja med att se hur kundbasen ser ut idag. Vilka branscher är ni starka i? Hur många anställda ha era kunder? Har de kontor på flera orter? Finns era kunder över hela landet? Vad har de för omsättning?

Genom att göra en analys av nuläget får ni en god bild av vilka era kunder är och var ni är starka på marknaden. Vi kan därefter hjälpa er ta fram “tvillingar” till era mest lönsamma kunder för vidare bearbetning.

Givetvis kan vi även leverera urval, utifrån av er definierade parametrar. Exempel på vad vi kan selektera på är:

  • Bransch
  • Antal anställda
  • Omsättning
  • Geografi
  • Koncerntillhörighet
  • Bolagsform
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Bokslut och nyckeltal

 

Vi kan också komplettera urval eller ert befintliga kundregister med kontaktuppgifter till beslutsfattare.

För de företag som löpande arbetar med DR-kampanjer, hjälper vi gärna till att med att ta fram kampanjplan, målgrupper, samt responsanalyser så att ni enkelt kan se utfallet på respektive kampanj.

Leveranstid på urval: 2 arbetsdagar

 

Bevakning av målgrupper

Vill ni löpande få information om t ex vilka företag som etablerar sig i er kommun, vilka företag som är nyregistrerade, firar jubileum eller nyetablerade företag i just er bransch? Med Checkbiz målgruppsbevakning kan vi leverera kontinuerlig information om de företag som ni vill komma i kontakt med.

 

Uppdatering av register

Vill ni får fördjupad kunskap om era kunder? Vi kan komplettera ert kundregister med relevant data som gör att ni får en djupare förståelse för era kunder och hur ni kan hjälpa dem på bästa sätt.

Adress

Huvudkontor:
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal

Försäljningskontor:
Sveavägen 66
111 34 Stockholm

Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö

Org-nr: 556821-3804

E-post & Telefon:

info@checkbiz.se
031 67 38 05

logga checkbiz
swedma-logga

Checkbiz är återförsäljare av NIX