Avisering

Har du korrekt information i ditt register?

Visste du att varje månad byter 33 000 personer namn, 102 000 personer och 15 000 företag byter adress, 14 000 personer byter telefonnummer, 7 500 personer avlider och 6 400 företag avregistreras.
Det är viktigt att den information du lagrar är korrekt. Felaktiga uppgifter innebär inte bara badwill för ditt företag, det blir också väldigt dyrt med utskick som inte når sin mottagare. Förutom att det är viktigt att veta vem du gör affärer med så kan du bli ålagd vite om du inte har ordentliga rutiner enligt GDPR.

Jag vill veta mer!

Hälsokoll

Låt oss göra en kontroll av ditt register där du får en överblick av nuläget. Hur många adresser är felaktiga och hur många är dubbletter?

Profilanalys

Uppdatera dina register med korrekt information veckovis, månadsvis eller kvartalsvis. Vi har erfarenhet och kan rekommendera vad som är bäst för just ditt register.

Komplettera ditt register

Vi har all möjlig information och kan
enkelt komplettera ditt register med t ex
hundar på adress, boendeform på adress, hushållssammansättning, antal anställda, bransch och koncerntillhörighet.

Händelsestyrd avisering

Få avisering om händelser som är intressanta
för dig. Exempelvis när någon flyttar in i villa eller bostadsrätt, ny bil på adress, person skaffar hund. Bolag byter styrelse eller får ny VD.

Målgruppsbevakning

Få avisering t ex när en konsument eller ett företag flyttar in i ditt geografiska område eller när det tillkommer ett företag i de branscher du bevakar.

Jubilarrutin

Vill du bevaka personer eller företag som fyller jämt eller firar jubileum? Vi vet vilka och meddelar dig i god tid.

Hör av dig så berättar vi gärna mer om vad vi kan göra för just ditt företag.

 

Checkbiz API är ett modernt, stabilt och lätt-integrerat REST-API som innehåller allt du behöver för att skapa nya och innovativa tjänster i ditt system, portal eller webbshop. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar där du själv väljer vilka uppgifter du vill hämta anpassat till just dina behov. Vi har kvalitetssäkrad data från både Sverige och Norge.

Till vårt API