SMS

SMS blir allt viktigare för olika servicetjänster så som bank, tandläkare, bokningar och inte minst som kampanjverktyg för befintliga kontakter. SMS är otroligt snabbt, effektivt, pålitligt och klarar affärskritiska -eller samhällsviktiga behov.

Digitala kuponger

Digitala kuponger är ett effektivt och säljdrivande verktyg som gör att du når nya konsumenter samt ökar din merförsäljning till befintliga kunder.

Snabb kommunikation med era kunder

Jag vill veta mer!

Varför SMS?

 • 97% av alla sms som skickas öppnas.
 • Konverteringsgraden (ROI) är hög kontra t ex e-post.
 • 73% av kunderna gör ett köp efter att ha mottagit ett sms.
 • Vi levererar högsta möjliga kvalitet, då vi har direktavtal med operatörer.
 • SMS kommer alltid fram till mottagaren, om inte mottagaren frånsagt sig just ert sms-utskick.
 • Ni kan ha ert företagsnamn som avsändare.
 • Ni kan skicka ut individanpassade sms med hjälp av placeholders (t ex namn och unika koder).
 • Ni kan koppla till digitala kuponger.
 • Ni kan ha lång- eller kortnummer, keywords samt andra tjänster förknippat med sms-utskick.
 • Administrera era utskick, var ni än befinner er, via vår webbportal.
 • Få fullständig statistik och kontroll över era meddelanden i realtid.
 • Undvik flaskhalsar, varje kund har en egen utskickskö.
 • Vi har tydliga, enkla och snabba API:er för integrering av ert befintliga system.
 • Vi tillhandahåller kapacitet för miljontals SMS-utskick, varje dag.

 

Checkbiz API är ett modernt, stabilt och lätt-integrerat REST-API som innehåller allt du behöver för att skapa nya och innovativa tjänster i ditt system, portal eller webbshop. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar där du själv väljer vilka uppgifter du vill hämta anpassat till just dina behov. Vi har kvalitetssäkrad data från både Sverige och Norge.

Till vårt API