Registeranalys

Hur hanterar ni era kund-, leverantörs – och medlemsregister idag? Nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa er?

Vi erbjuder en kostnadsfri registeranalys av hela ert kundregister (konsument). Med en registeranalys kan vi berätta vilken information som behöver uppdateras och vilken information som stämmer. Ni kan då på ett enkelt sätt komma fram till vilka processer gällande ert kundregister ni behöver se över på ert företag och vilka som fungerar. För att följa den nya lagen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018 har ni skyldighet att hålla ert register uppdaterat.

Jag vill veta mer!

 

Checkbiz API är ett modernt, stabilt och lätt-integrerat REST-API som innehåller allt du behöver för att skapa nya och innovativa tjänster i ditt system, portal eller webbshop. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar där du själv väljer vilka uppgifter du vill hämta anpassat till just dina behov. Vi har kvalitetssäkrad data från både Sverige och Norge.

Till vårt API