Registeranalys

Hur hanterar ni era kund-, leverantörs – och medlemsregister idag? Nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa er?

Vi erbjuder en kostnadsfri registeranalys av hela ert kundregister (konsument). Med en registeranalys kan vi berätta vilken information som behöver uppdateras och vilken information som stämmer. Ni kan då på ett enkelt sätt komma fram till vilka processer gällande ert kundregister ni behöver se över på ert företag och vilka som fungerar. För att följa den nya lagen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018 har ni skyldighet att hålla ert register uppdaterat.

Jag vill veta mer!

På vår utvecklarsida kan du läsa mer om hur vårt API fungerar.

Till vårt API

Checkbiz är experter på data!

Data finns det gott om här i världen, men vilken information är relevant för just dig? Hur skall du bäst och smidigast nyttja den information som finns att tillgå för att skapa maximal effekt? Vi bidrar med kunskap, data, innovation och framför allt ett aktivt långsiktigt partnerskap för att skräddarsy en lösning för dig. Vi ser ingen fråga som omöjlig utan som en utmaning. Vi har korta beslutsvägar och dedikerade kontaktpersoner!

Kontakta oss!