Hur är det att jobba hos oss?

Oscar Wager
Affärsutvecklare


Vad är din bakgrund? 
Via utbildning inom reklam & design hamnade jag på Eniro och byggde upp Eniro Content Sales för försäljning av marknadsinformation. 2018 köpte Checkbiz Content Sales-verksamheten av Eniro och jag flyttade med till Checkbiz. En av de bästa saker som hänt mig yrkesmässigt! 


Hur är bolaget som arbetsgivare? Vad är de främsta fördelarna? 
Att vi gärna satsar på affärer med långsiktiga och goda kundrelationer. Jag upplever att jag får komma till min rätt efter mina personliga egenskaper på ett helt annat sätt än tidigare. Det är högt i tak, prestigelöst och uppmuntrande. Att få arbeta under eget ansvar och själv styra sin dag men samtidigt utan problem kunna söka råd och stöd hos chefer och kollegor.


Vad har du för förhoppningar på din blivande kollega? 
Att hen kompletterar oss på Checkbiz med sin personlighet och sina erfarenheter. Det är bra att vara nyfiken på, orädd men ödmjuk, inför utmanande och komplexa affärer och inte dra sig för att ta hjälp av kollegorna runt omkring.


Vad tycker du är det mest stimulerande med jobbet? 
Variationen i arbetet, kontakten med människorna bakom våra kunder och den goda kontakten och stämningen mellan kollegorna. Allt från att få sätta ihop komplexa lösningar som täcker fler områden inom marknaden till mindre affärer för små start-ups men i de olika fallen få vara med och bygga en långsiktig och gärna personlig kundrelation. Den fina kontakten och stämningen oss kollegor emellan är för mig ovärderlig. 

Cecilia Mann Påhlsson
VD


Berätta kort om din bakgrund.
Utöver fem år som corporate sales inom hotellbranschen, har jag större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat på flera olika företag med försäljning av kredit- och marknadsinformation. 2016 startade Checkbiz som en pigg utmanare i branschen och sedan 2017 har jag varit en del av företaget – de senaste tre åren som försäljningschef. 


Vad är det som gör er till en attraktiv och modern arbetsplats? 
Checkbiz är ett ungt företag, men med många års samlad branscherfarenhet och stor entreprenörsanda. Vi älskar att fira våra gemensamma framgångar och tar oss an alla utmaningar som ett team. Vi försöker ta till vara på varje medarbetares unika kompetens och intressen, och lägger stor vikt vid att alla skall trivas på jobbet.


Vad tror du kommer vara viktigt för att lyckas i rollen? 
För att lyckas i rollen som säljare hos oss, behöver du ha ett stort eget driv, högt affärsmannaskap, en nyfikenhet och ett genuint intresse för att skapa de bästa lösningarna för dina kunder. Tålamod och ödmjukhet är två andra viktiga egenskaper som många gånger är grunden till långvariga kundrelationer. 


Vad är framtidsvisionen för företaget/för rollen? 
Checkbiz har en tydlig och expansiv framtidsplan där vi behöver bygga ett starkt, målinriktat och engagerat säljteam. Att vara en del av Checkbiz ger dig möjligheten att få uppleva en riktigt spännande resa. 

Mer info kommer

“Checkbiz har en tydlig och expansiv framtidsplan där vi behöver bygga ett starkt, målinriktat och engagerat säljteam. Att vara en del av Checkbiz ger dig möjligheten att få uppleva en riktigt spännande resa.”