Vi erbjuder information om
Verklig Huvudman

Vad är Verklig Huvudman?

Verklig Huvudman visar den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person.

Med vanligt tal kan man enkelt förklara det som vem eller vilka som har bestämmanderätt eller huvudintresset i ett företag. Eftersom en verklig huvudman också kan vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem, är det en viktig uppgift för många företag att kontrollera i kundkännedomsprocessen ( KYC).

För att kontrollera verklig huvudman har man tidigare varit tvungen att logga in på Bolagsverket och manuellt söka rätt på informationen. Vi på Checkbiz erbjuder nu via vårt API, information om verklig huvudman för enkel integration i era befintliga system och processer.

I vårt API kan du söka på två olika sätt (2 olika endpoints). Du kan dels söka på ett organisationsnummer och få bolagets verkliga huvudmän men även söka på en fysisk persons personnummer och få upp samtliga bolag personen står som verklig huvudman för. Vi kan också leverera datat på fil eller använda parametern för att göra spännande prospekturval.

Vem är verklig huvudman?

Verklig Huvudman är den eller de personer som tillsammans:

  • har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
  • har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.
  • avtalat genom bolagsordning eller stadgar att det är den personen som skall vara verklig huvudman.

Jag får ingen träff via Checkbiz API?

Om du har sökt på ett organisationsnummer men inte får svar om någon verklig huvudman via vårt API så innebär inte det att det är fel, då har inte det företaget anmält någonting till Bolagsverket ännu. Det är alltså enbart de företag som gjort en anmälan till registret som syns när du som kund söker!

 

Vill du veta mer om våra produkter?

Vi berättar gärna mer om vad vi kan och hur vi kan hjälpa ert företag att utvecklas med hjälp av våra tjänster och information. 
Skriv till oss nedan eller ring på 010-303 73 80 så ska vi hitta något bra tilsammans!

 

Vårt huvudkontor ligger iMölndal utanför Göteborg.Vi har även försäljningskontor iStockholm och i Malmö.