Data för alla behov

Vi har produkter och tjänster för hämtning, verifiering och bevakning av kunddata. Med våra olika APIer och tjänster kan du ta del av just den data du behöver. Vår styrka är vårt data och vi levererar det via den teknik du som kund efterfrågar.

Det vill säga data på ditt sätt!

Persondata

Under utveckling

Konsultation Data Management

Under utveckling

SMS

Under utveckling

Print och distribution

Under utveckling

Prospektering/urval

Under utveckling

Webbleads

Under utveckling

Analys

Under utveckling

Registervård

Under utveckling

Analys univers

Under utveckling

Tekniska Publikationer

Under utveckling

Kreditbeslut Person

Företagsdata

Under utveckling

Konsultation Data Management

Under utveckling

Online Marketing ( Adword, facebook, AD)

Under utveckling

Print och distribution

Under utveckling

Prospektering/urval

Under utveckling

Analys

Under utveckling

Registervård

Under utveckling

Årsredovisningar

Under utveckling

Kreditbeslut Företag

Övriga Tjänster

Under utveckling

Konsultation Data Management

Under utveckling

NPO Marknadsföring

Under utveckling

Registeranalys

Under utveckling

Övrig data

Kom igång med ett testkonto för vårt API direkt!

Skapa konto nu

På vår utvecklarsida kan du läsa mer om hur vårt API fungerar.

Till vårt API