Samarbeten

Checkbiz, nu återförsäljare av conzoom®

Posted on

Checkbiz, nu stolt återförsäljare av det nordiska segmenteringsverktyget conzoom®

Nu adderar vi conzoom ® till vår portfölj av data och analystjänster. Conzoom är ett välkommet tillskott för att möta marknadens efterfrågan på inte bara statistik och siffror, utan också mjuka värden som kännetecknar de människor våra kunders databaser består av.

För Geomatic innebär det nya partnerskapet en solid försäljningskanal på den svenska marknaden och är en del i deras strategi att utöka bearbetningen av den nordiska marknaden genom partners.

 ”Vi välkomnar det nya partnerskapet, eftersom vi med Checkbiz starka position i Sverige och deras stora kundbas inom olika branscher får tillgång till  helt nya organisationer – och de kommer att ha möjlighet att få fördelarna med djupare kundförståelse via conzoom ” säger Geomatic CSO, Ross Whalley.

Våra kunder vill få djupare insikt om sina kunder som människor

”På Checkbiz tillhandahåller vi redan ett antal data och statistikverktyg till våra kunder, men vi upplevde att våra kunder sökte en djupare kunskap kring hur deras kunder är som individer: Conzoom ® ger insikt som förvandlar statistik och data till människor och medborgare. Det ger våra kunder insikt i människorna bakom uppgifterna: Hur är deras livsstil, attityder, vanor och drömmar.” säger Cecilia Påhlsson, CSO på Checkbiz.

conzoom ® stärker kundkommunikationen

conzoom ® , utvecklat av Geomatic, är ett segmenteringsverktyg som klassificerar konsumenter över hela Norden. Den svenska conzoom ® innehåller 10 conzoom ® -grupper och totalt 34 unika conzoom ® -typer . Segmenteringen baseras på data från det nationella registret, SCB och kvalitativa uppgifter från Kantar Gallup.

Genom att bearbeta all denna information kan Geomatic identifiera och beskriva varje konsumenttyp baserat på ett antal parametrar från socio-demografiska egenskaper till mediekonsumtion och föredragen marknadsföringsplattform.

”Conzoom ® är ett tillägg till vår egen konsumentinformation och gör det lättare att kommunicera med rätt målgrupper; conzoom ® berättar inte bara vem vi ska kommunicera med, utan också när och hur. ” förklarar Cecilia Påhlsson.

Om Geomatic

Geomatic är ett nordiskt data- och analysföretag som specialiserar sig på datavetenskap och datahanteringslösningar. De konsulterar slutprocessen från datainsamling, validering, strukturering och berikning; till analys, modellering, segmentering och optimal användning av data inom deras kunders verksamhet. Geomatic är experter inom registerdata, datavetenskap, Business AI och kunddatahantering.

Vill ni läsa mer om vår samarbetspartner Geomatic kan ni läsa mer på:  Geomatic.se