Tjänster

Analysera ditt kundregister

Posted on

Hur mår ditt kundregister?

Via vår Hälsocheck får du veta hur uppdaterat ditt kundregister är. Vi kan säga hur stor del av informationen som är korrekt och hur stor del som är felaktig samt hur vi kan hjälpa er att åtgärda bristerna och även se till att registret fortsätter vara uppdaterat över tid.

 

Varför är det viktigt att ha korrekt information i sitt register?

Att ha felaktig information i sitt register innebär missade affärsmöjligheter och onödigt merjobb. Skickar man ut post brevledes till sina kunder är det kostsamt att skicka till fel adress både när det gäller porto, hantera returer och ta reda på rätt adress. Säljavdelningen tappar lätt både lust och fart när kundens telefonnummer inte fungerar.

Enligt GDPR är det mot reglerna att ha felaktig data i sitt register. Även varumärkesmässigt kan skadan bli stor om man exempelvis försöker kommunicera med avlidna.

 

Enkelt att komma igång – Så går det till
  • Du skickar in ditt register till oss via vår säkra filöverföringsplattform.
  • Vi genomför vår analys och redovisar antalet korrekta och felaktiga namn, adresser och telefonnummer samt dubbletter.
  •  Vi informerar dig även om du har uppgifter som gäller personer som är avlidna, utvandrade eller avregistrerade i ditt register.

Skulle det visa sig att du har brister i ditt register har vi naturligtvis smarta sätt för att enkelt avhjälpa det.

Passa på nu när vår Hälsocheck är kostnadsfri.

Läs mer om registeranalys och vår Hälsocheck 

Vi berättar gärna mer!